Take-aways GCN Denktank Klimaat-verandering 14 april 2022

‘If it doesn’t make us feel uncomfortable, our vision is not ambitious enough’

Op 14 april 2022 vond de eerste GCN Denktank Klimaatverandering plaats. In deze GCN Denktank staat de vraag centraal hoe je als General Counsel kan bijdragen aan de duurzaamheidsopdracht waar ieder bedrijf voor staat. Er werden diverse ervaringen en concrete maatregelen gedeeld waarmee GCs hun bedrijf kunnen helpen om beter Fit for the future te zijn. En dat op een prachtige locatie met een bijzonder (duurzaam) verhaal. 

Michel Chatelin, specialist binnen de Energy Group van Eversheds Sutherland, verzorgde de aftrap. Waar hebben we het over bij klimaatverandering? Wat is de verhouding tot ESG en weten we welke risico’s klimaatverandering heeft voor de onderneming? Tenslotte ging hij in op de meest relevante regelgeving en rechtspraak. Hij hield ons voor dat het praktisch kan zijn om drie verschillende scopes voor ogen te houden: 

  1. Binnen je bedrijf ‘het goede’ doen;
  2. Dit uitbreiden met de wijze waarop je energie, elektriciteit etc inkoop;
  3. Tenslotte ook alle andere stakeholders erbij betrekken, zoals afnemers, de keten etc. 

 

Jan-Pieter Verwiel, de GC van Eneco, nam ons onder de uitdagende titel: ‘Klimaatverandering: wat moet je er mee als GC?’ mee in de manier waarop Eneco in het algemeen en hijzelf als GC in het bijzonder in actie is gekomen tegen klimaatverandering. Er komen allerlei verplichtingen, verwachtingen en eisen op ondernemingen af. En de Raad van Bestuur maakt zich zorgen over eventuele exposures en negatieve publiciteit. Het belangrijkste antwoord: maak een plan met duidelijke doelen. Begin daarbij met een heldere visie op hoe het er aan het einde uit moet zien en kijk dan terug van die visie naar het heden. Beweeg vervolgens stap voor stap richting de visie met het benoemen van concrete stappen en mijlpalen. 

 

Aanpak:

  1. Maak een plan
  2. Formuleer doelen: tijd is een bondgenoot
  3. Creëer draagvlak: een ambitieus plan zorgt voor purpose, trots, focus en enthousiasme
  4. Laat het plan valideren: niet alles hoeft vandaag
  5. Ga executeren en rapporteren: het plan is een indicatie van de richting. Hard op de richting, flexibel op de exacte uitvoering

 

Vervolgens ging de groep uiteen in twee kleinere groepen om best practices te delen. De ene groep bestond uit GCs die binnen hun onderneming nog redelijk aan het begin staan van het bijdragen aan maatregelen omtrent klimaatverandering, de andere groep bestond uit GCs die hier al verder in waren. Het leidde tot interessante gedachtenwisselingen, onder meer over de vraag wie nu precies de ‘kartrekker’ is of moet zijn, wat te doen als je in meerdere landen – met uiteenlopende regelgeving – gevestigd bent, waar zit het ‘laaghangend fruit’, wat is bij dit onderwerp de rol van compliance ten opzichte van legal, etc. 

De middag werd afgesloten met een korte maar gezellige én gezonde borrel in de prachtige centrale hal van de Oude bibliotheek. Een mooie afsluiting van een geslaagde middag die ongetwijfeld een vervolg krijgt!