General Counsel NL Benchmarkonderzoek 2018

De resultaten van het derde landelijke General Counsel NL Benchmarkonderzoek zijn bekend. Meer General Counsel dan ooit hebben deelgenomen en dat levert een schat aan up-to-date betrouwbare informatie op. Klik hier voor een Engelstalige summary.

Doel

Een van de belangrijkste doelen van GCN is om het vak van General Counsel verder te professionaliseren en profiel te geven. Uitwisseling van kennis en gedachten tussen peers is daarvoor essentieel. In Nederland zijn veel GC op  zoek naar de optimale invulling van hun vak. Het helpt dan natuurlijk om te weten hoe anderen zijn georganiseerd en hoe zij omgaan met de uitdagingen van deze tijd. Niet ‘van horen zeggen’ of ‘omdat je denkt dat het zo zit’ maar gebaseerd op representatief cijfermateriaal.

General Counsel Netherlands staat voor het delen van kennis met elkaar. Hoe lossen andere General Counsel zaken op? En dan vooral de managerial zaken: wat valt binnen het takenpakket van andere GCs, hoe is hun afdeling opgebouwd, hoe managen zij kosten, wat doen ze zelf en wat wordt ingehuurd (en op welke wijze) en hoe innoveren zij?

Het General Counsel NL Benchmarkonderzoek is een belangrijke pijler onder GCN als het centrale platform waar GCs elkaar ontmoeten en best practices delen. Het is wereldwijd gezien ook een van de grootste benchmarkonderzoeken onder General Counsel en daar zijn we als community van GCs ook best wel trots op.

Wat onderzoeken we precies?

Het General Counsel NL Benchmarkonderzoek onderzoekt de volgende elementen:

  1. Algemene informatie over de GC en zijn/haar onderneming
  2. Over de GC
  3. Over de afdeling van de GC
  4. Het inhuren van externen
  5. Kostenmanagement
  6. Technologie

2014 | Start General Counsel NL Benchmarkonderzoek

In Angelsaskische landen vinden wereldwijd regelmatig surveys onder GCs plaats, maar om uiteenlopende redenen zijn deze resultaten nauwelijks bruikbaar en representatief voor de situatie van GCs in Nederland. Het geeft hoogstens trends aan, maar ze zijn zelden concreet genoeg. Vandaar dat GCN in 2014 voor het eerst het grootschalige General Counsel NL Benchmarkonderzoek heeft ontwikkeld en uitgezet, in nauwe overleg met een aantal GCs. Het was direct een groot succes: ruim een kwart van alle GCs in Nederland nam destijds deel, waarmee de resultaten een zeer representatief beeld gaven.

2016

Zoals afgesproken hebben we het onderzoek in de zomer van 2016 herhaald. Het aantal respondenten was hoger dan in 2014. Alle vragen van de nulmeting in 2014 zijn opnieuw gesteld, waardoor vergelijken mogelijk werd: wat zijn de ontwikkelingen? En we zijn nog verder gegaan: er is een aantal uitdagende stellingen toegevoegd en opmerkelijke verschillen uitgelicht tussen mannen en vrouwen en tussen beurs- en niet-beursgenoteerde ondernemingen.

2018 

De resultaten van het GC NL Benchmarkonderzoek 2018 zijn op het GC NL Najaarscongres op 11 oktober bekend gemaakt. We bespreken trends en nieuwe ontwikkelingen met elkaar gedurende de komende GC Intervisiebijeenkomsten in november 2018.

Informatie

De resultaten zijn gebundeld in een overzichtelijk rapport dat kosteloos ter beschikking wordt gesteld aan alle leden van General Counsel Netherlands en aan de overige GCs die hebben deelgenomen. Voor verdere informatie over het General Counsel NL Benchmarkonderzoek kun je contact opnemen met het management van GCN:

 

Klik hier

General Counsel NL Benchmarkonderzoek

Wilt u meer info over het nationale General Counsel 2018 onderzoek?

Klik hier
Join Us

Het grootste kennisnetwerk voor General Counsel en Chief Legal Officers

Sluit u ook aan bij hét professionele netwerk voor eindverantwoordelijke juristen van bedrijven en organisaties

Join Us