General Counsel NL Benchmark Survey 2020

Een van de belangrijkste doelen van GCN is om het vak van General Counsel verder te professionaliseren en profiel te geven. Uitwisseling van kennis en gedachten tussen peers is daarvoor essentieel. In Nederland zijn veel GC op  zoek naar de optimale invulling van hun vak. Het helpt dan natuurlijk om te weten hoe anderen zijn georganiseerd en hoe zij omgaan met de uitdagingen van deze tijd. Niet ‘van horen zeggen’ of ‘omdat je denkt dat het zo zit’ maar gebaseerd op representatief cijfermateriaal.

General Counsel Netherlands staat voor het delen van kennis met elkaar. Hoe lossen andere General Counsel zaken op? En dan vooral de managerial zaken: wat valt binnen het takenpakket van andere GCs, hoe is hun afdeling opgebouwd, hoe managen zij kosten, wat doen ze zelf en wat wordt ingehuurd (en op welke wijze) en hoe innoveren zij?

Het General Counsel NL Benchmark Survey is een belangrijke pijler onder GCN als het centrale platform waar GCs elkaar ontmoeten en best practices delen. Het is wereldwijd gezien ook een van de grootste benchmarkonderzoeken onder General Counsel en daar zijn we als community van GCs ook best wel trots op.

Wat onderzoeken we in 2020?

Eind mei zijn de General Counsel in Nederland uitgenodigd om deel te nemen aan het vierde General Counsel NL Benchmark Survey 2020, het enige landelijke onderzoek onder GCs. Dit keer interessanter dan ooit omdat er op veler verzoek extra aandacht wordt besteed aan salaris(componenten) en persoonlijke ontwikkeling. Hierdoor kunnen General Counsel beter dan nu hun positie vergelijken met die van andere GCs. Het onderzoeksrapport wordt in het Engels opgesteld en de resultaten worden gedeeld op het General Counsel NL Jaarcongres 2020 op 1 oktober aanstaande.

2018 

De resultaten van het GCN Benchmarkonderzoek 2018 zijn tijdens het GCN Najaarscongres op 11 oktober 2018 bekend gemaakt. Klik hier voor een Engelstalige summary.

2016

In 2016 zijn alle vragen van de nulmeting in 2014 opnieuw gesteld, waardoor vergelijken mogelijk werd: wat zijn de ontwikkelingen? En we zijn nog verder gegaan: er is een aantal uitdagende stellingen toegevoegd en opmerkelijke verschillen uitgelicht tussen mannen en vrouwen en tussen beurs- en niet-beursgenoteerde ondernemingen.

2014 | Start General Counsel NL Benchmarkonderzoek

In Angelsaskische landen vinden wereldwijd regelmatig surveys onder GCs plaats, maar om uiteenlopende redenen zijn deze resultaten nauwelijks bruikbaar en representatief voor de situatie van GCs in Nederland. Het geeft hoogstens trends aan, maar ze zijn zelden concreet genoeg. Vandaar dat GCN in 2014 voor het eerst het grootschalige General Counsel NL Benchmarkonderzoek heeft ontwikkeld en uitgezet, in nauwe overleg met een aantal GCs. Het was direct een groot succes: ruim een kwart van alle GCs in Nederland nam destijds deel, waarmee de resultaten een zeer representatief beeld gaven.

Informatie

De resultaten zijn gebundeld in een overzichtelijk rapport dat kosteloos ter beschikking wordt gesteld aan alle leden van General Counsel Netherlands en aan de overige GCs die hebben deelgenomen. Voor verdere informatie over het General Counsel NL Benchmarkonderzoek kun je contact opnemen met het management van GCN:

 

Join Us

Het grootste kennisnetwerk voor General Counsel en Chief Legal Officers

Sluit u ook aan bij hét professionele netwerk voor eindverantwoordelijke juristen van bedrijven en organisaties

Join Us