General Counsel NL Benchmark Survey 2020

Op 9 oktober 2020 heeft GCN in een Engelstalige uitgave van 60 bladzijden de resultaten bekend gemaakt van de 4e General Counsel NL Benchmark Survey 2020. Deze survey wordt om het jaar gehouden en is een van de grootste benchmarkonderzoeken onder General Counsel (GCs) ter wereld. Een record van een kwart van alle GCs in Nederland heeft meegewerkt en dat heeft verrassende resultaten opgeleverd. Dit jaar zijn voor de eerste keer ook veel vragen over salaris(componenten) en persoonlijke ontwikkeling opgenomen.

Een van de meest opvallende conclusies is dat anno 2020 bijna de helft (46%) van alle GCs in Nederland vrouw is. In 2018 was dat percentage nog aanzienlijk lager (38%) terwijl in 2016 slechts 31% van de GCs een vrouw was. Bij GCs in Nederland verdwijnt de gender gap dus in rap tempo. Bovendien: anders dan in diverse andere beroepsgroepen verdienen mannelijke en vrouwelijke GCs in Nederland ongeveer hetzelfde. Negen van de tien GCs werkt fulltime.

Enkele andere opvallende resultaten zijn: 

  • 60% van de GCs vindt dat de functie thuishoort in de Raad van Bestuur. In 2016 vond nog maar 42% dat een goed idee.
  • Driekwart van de GCs ervaart de werkdruk als zwaar tot zeer zwaar. Overigens is de meerderheid van de juridische afdelingen in de afgelopen twee jaren gegroeid.
  • Een derde van de GCs is van mening dat hij of zij onvoldoende budget ter beschikking heeft om de afdeling op het gewenste niveau te brengen.
  • Boven alles willen GCs praktische en duidelijke adviezen van externe serviceproviders zoals advocatenkantoren en legal tech providers: 66% van de GCs benoemt ‘praktische en duidelijke adviezen’ in de top-3 van selectiecriteria, terwijl dit 2 jaar geleden voor nog maar 53% belangrijk was en in 2016 slechts voor 36% van de GCs.
  • 56% van de GCs geeft aan de komende jaren een general management training te willen gaan volgen zoals het General Counsel Executive Program. Voorheen lag de nadruk op juridisch inhoudelijk trainingen.
  • 61% van de GCs gaan de komende jaren nieuwe technologische oplossingen implementeren en investeren voornamelijk in contract management systemen, E-signature software, contract assembly/drafting software en Legal spend/cost tracking software.

Je kunt het volledige General Counsel NL Benchmark Survey 2020 hier downloaden.

2018 

De resultaten van het GCN Benchmarkonderzoek 2018 zijn tijdens het GCN Najaarscongres op 11 oktober 2018 bekend gemaakt. Klik hier voor een Engelstalige summary.

2016

In 2016 zijn alle vragen van de nulmeting in 2014 opnieuw gesteld, waardoor vergelijken mogelijk werd: wat zijn de ontwikkelingen? En we zijn nog verder gegaan: er is een aantal uitdagende stellingen toegevoegd en opmerkelijke verschillen uitgelicht tussen mannen en vrouwen en tussen beurs- en niet-beursgenoteerde ondernemingen.

2014 | Start General Counsel NL Benchmarkonderzoek

In Angelsaskische landen vinden wereldwijd regelmatig surveys onder GCs plaats, maar om uiteenlopende redenen zijn deze resultaten nauwelijks bruikbaar en representatief voor de situatie van GCs in Nederland. Het geeft hoogstens trends aan, maar ze zijn zelden concreet genoeg. Vandaar dat GCN in 2014 voor het eerst het grootschalige General Counsel NL Benchmarkonderzoek heeft ontwikkeld en uitgezet, in nauwe overleg met een aantal GCs. Het was direct een groot succes: ruim een kwart van alle GCs in Nederland nam destijds deel, waarmee de resultaten een zeer representatief beeld gaven.

Informatie

De resultaten zijn gebundeld in een overzichtelijk rapport dat kosteloos ter beschikking wordt gesteld aan alle leden van General Counsel Netherlands en aan de overige GCs die hebben deelgenomen. Voor verdere informatie over het General Counsel NL Benchmarkonderzoek kun je contact opnemen met het management van GCN:

 

Join us

Het grootste kennisnetwerk voor General Counsel en Chief Legal Officers

Sluit je ook aan bij hét professionele peer-to-peer netwerk

Join us