Finance & Legal

Where Legal meets Finance: waarderingsgeschillen

Een bedrijf kan onverhoopt in een waarderingsgeschil verzeild raken. En zo dus ook de general counsel. Wat zijn key issues van waardering en hoe kijkt een rechter daarnaar? Wat is de rol van de general counsel en CFO? Deze bijdrage beantwoordt die vragen aan de hand van twee thema’s: schadebepaling bij winstderving en bedrijfswaardering bij herstructurering.

Read More »

Finance en Legal in de CSRD

Finance en Legal hebben een gedeelde verantwoordelijkheid om hun onderneming klaar te stomen aan de richtlijn te voldoen, zelfs al kwalificeert hun onderneming niet als ‘groot’.

Read More »

Intra-groep financieringen voor GCs

Door middel van het toepassen van intra-groep financieringsstructuren wordt gestreefd naar een efficiënt en effectief beheer van financiële middelen binnen de groep. In deze bijdrage gaan

Read More »