De juridische markt profiteert steeds meer van de doorbraken in Artificial Intelligence. Bijvoorbeeld bij onderzoeken gerelateerd aan mededinging, M&A, omkoping, zorg-, milieu- voedsel- of financiële fraude. Of bij internationale arbitrage over transacties, aansprakelijkheid, intellectueel eigendom, verzekeringskwesties, commerciële contracten, herstructureringen en massaschades.

EFFICIËNT DATAONDERZOEK VOOR LITIGATION & ARBITRATION MET ARTIFICIAL INTELLIGENCE

Steeds meer sectoren vertrouwen op AI-technieken om bedrijfsprocessen te versnellen en efficiënter te maken. De juridische wereld volgt in steeds rapper tempo. Ook in de rechtspraak worden zelflerende computers al op grote schaal ingezet voor het razendsnel doorzoeken en analyseren van grote hoeveelheden tekstuele gegevens.

Door zaakdossiers of jurisprudentie te “lezen”, analyseren en te ordenen, kan de computer de kerngegevens extraheren en hiermee gaan redeneren. Op basis van deze redeneringen is een computer prima in staat om de uitspraak in bepaalde rechtszaken te voorspellen, de beste advocaat te selecteren en volgens Prof. Van den Herik, binnenkort in staat om zelfs een rechter te vervangen.

Te veel data en cognitieve beperkingen

We kunnen er niet meer omheen dat er in diverse juridische toepassingen gewoon te veel data zijn. Zeker bij onderzoeken gerelateerd aan mededinging, M&A, omkoping, zorg-, milieu- voedsel- of financiële fraude. Of bij internationale arbitrage over transacties, aansprakelijkheid, intellectueel eigendom, verzekeringskwesties, commerciële contracten, herstructureringen en massaschades.

Iedere zoekopdracht, hoe goed dan ook geeft te veel documenten om te bekijken. Je weet nooit precies wat je krijgt of wat je mist. Je weet niet precies waar je op moet zoeken en maakt spellingsfouten of gaat afwijken. Bovendien is het doorzoeken van data, tijdrovend, saai en vervelend werk.

Wij mensen hebben cognitieve beperkingen wanneer we grote hoeveelheden data moeten verwerken en daaruit inzichten moeten halen. We zijn gewoon niet geschikt om succesvol grote volumes data te synthetiseren.

Ondersteuning vanuit AI bij de organisatie, analyse en interpretatie van de feiten in dit soort grote dataverzamelingen moet ons in de toekomst helpen. Alleen dan kunnen we de werkdruk verminderen en de kwaliteit blijven leveren die van de General Counsel wordt verwacht. Want succes begint met een begrijpelijke presentatie van de feiten. Ook als die feiten verstopt zitten in die enorme berg data.

Automatisering biedt uitkomst

Een machine kun je leren om patronen en verbanden te ontdekken in grote datasets. Aan de hand van zogenaamde trainingsdata wordt een classificatiesysteem getraind. Nieuwe stukjes data worden vervolgens geclassificeerd aan de hand van (latente) patronen die ontdekt zijn in de trainingsdata. Zo wordt het na genoeg training uiteindelijk mogelijk om het gedrag van nieuwe data te voorspellen. En zo kun je een computer trainen om documenten te organiseren en te analyseren.

Uit de praktijk en doorlopend wetenschappelijk onderzoek blijkt dat de computer het vaak vele malen beter en consistenter doet dan mensen. Automatisering biedt de General Counsel daarom juist kansen. Saai, arbeidsintensief werk of taken die eigenlijk overbodig zijn, worden veel sneller uitgevoerd door het te automatiseren. Zo kan de General Counsel zich focussen op de meer strategische taken en ervoor zorgen dat hij of zij snel kan reageren op het moment dat er vragen vanuit de Board of andere stakeholders komen omdat de informatie die daarvoor nodig is snel inzichtelijk is te krijgen.

Lessen uit de wereld van games

Gelukkig gaan de ontwikkelingen op het gebied van AI in rap tempo door. Vorig jaar versloeg AlphaGo de wereldkampioen in Go, een oud Chinees spel waarvan tot dan toe werd aangenomen dat het niet te leren was aan een computer. Het aantal mogelijke zetten bij Go is namelijk groter dan het aantal moleculen in het universum. Daardoor is het spel vooral gebaseerd op intuïtie. AlphaGo leerde het spel door duizenden spelletjes te analyseren en werd daarbij geholpen door menselijke experts.

Van deze wedstrijd is een bijzonder spannende en leerzame documentaire gemaakt. De film “AlphaGo” beschrijft de volledige aanloop naar het uiteindelijke toernooi in Seoul en vertoont een uniek kijkje achter de schermen.

Op 15 februari aanstaande (aanvang 16:00 uur) wordt deze unieke film vertoont in Pathé Tuschinski in Amsterdam. Prof. Jaap van den Herik verzorgt de introductie. Als een van de pioniers op het gebied van kunstmatige intelligentie en intelligente juridische systemen, zal hij uitleggen wat deze mijlpaal op het gebied van AI betekent voor juridische technologie en de toekomst van ons vakgebied. Als lid van General Counsel NL bent u bij deze van harte uitgenodigd. Deelname is kosteloos en u kunt zich hier inschrijven.

Over de auteur:

Jan ScholtesProf. dr. ir. Johannes (Jan) C. Scholtes is Chairman en Chief Strategy Officer van ZyLAB. Jan is ingenieur (ir.) in de Informatica (TU Delft), doctor in ‘Computational Linguistics’ (Universiteit van Amsterdam) en bekleedt sinds 2008 de buitengewone leerstoel ‘Text Mining’ van de faculteit “Data Sciences and Knowledge Engineering” in de Artificial Intelligence groep van de Universiteit van Maastricht.

ZyLAB is het enige Nederlandse softwarebedrijf met meer dan 30 jaar ervaring in eDiscovery en informatiemanagement en heeft zich bewezen in talrijke grootschalige corporate en strafrechtelijke zaken over de hele wereld. ZyLAB ONE eDiscovery gebruikt de meest recente datawetenschap-technieken uit de wereld van Artificial Intelligence om specifieke documentcategorieën te ontdekken en in die documenten relevante informatie te vinden.

 kleur-1-ZyLab_RGB-1