Wim van de Koot

Dit keer spreken we met GCN-er Wim van de Koot (45 jaar), Hoofd Legal & Contractmanagement bij Ballast Nedam Construction.

Wim heeft een technische en juridische achtergrond: in de jaren ’90 heeft hij civiele techniek gestudeerd en vanuit die basis is hij in allerlei functies werkzaam geweest binnen de bouw en infra, waaronder zes jaar in het buitenland. Hij is begroter geweest, werkvoorbereider, KAM-coördinator (Kwaliteit, Arbeidsomstandigheden en Milieu) en projectmanager.

Door zijn betrokkenheid bij allerlei projecten heeft Wim in de loop der jaren steeds meer interesse gekregen in de contracten achter de projecten. Dit in tegenstelling tot zijn eerdere ervaringen met het vak bouwrecht. “In – ik denk – het tweede jaar van de opleiding civiele techniek hadden we één of twee uur bouwrecht per week. Er was geen saaier vak dan dat, geen doorkomen aan.” In 2006 is Wim begonnen met de opleiding Nederlands Recht en gestart bij zijn huidige werkgever Ballast Nedam op de afdeling contractzaken.

In 2015 werd Wim aangesteld als hoofd contractmanagement, een onderdeel binnen het Legal- & Contractmanagement team en sinds begin 2017 is hij verantwoordelijk voor de hele afdeling Legal & Contractmanagement van Ballast Nedam Construction.

Begin dit jaar heeft Wim ook succesvol het General Counsel Executive Program doorlopen. “Dit programma biedt een verdieping op de management en bedrijfsvoeringaspecten van het werk van de general counsel. We zijn intensief bezig geweest met allerlei aspecten uit ons werk die niet (direct) met de juridische inhoud te maken hebben, maar die wel heel belangrijk zijn. Een meerwaarde is dat je dit doet met collega GC’s uit uiteenlopende branches. Wat mij betreft een aanrader.”

Over Ballast Nedam
Ballast Nedam is van oorsprong een Nederlands bouw- en ontwikkelbedrijf en maakt sinds 2015 deel uit van Rönesans Holding. In Nederland is het bedrijf vooral actief in de woning- en utiliteitsbouw, vastgoedontwikkeling en -beheer, infrastructuur en industriebouw. Ook buiten de landsgrenzen doen ze op bescheiden schaal bouwactiviteiten. En sinds kort is er een Zwitserse tunnelbouwer aan Ballast Nedam toegevoegd; Heitkamp Construction Swiss.

Ballast Nedam Construction – Legal
“Wij ondersteunen Ballast Nedam Construction. Hierin zijn alle Business Units en dochterondernemingen met bouwactiviteiten in binnen- en buitenland ondergebracht. Vastgoedontwikkeling en Industriebouw vallen niet onder de verantwoordelijkheid van mijn team, deze divisies hebben eigen juridische ondersteuning. Ons Legal Team bestaat momenteel uit zes bedrijfsjuristen, acht contractmanagers (waarvan drie inhuur) en een para Legal die verantwoordelijk is voor de vennootschapsadministratie. Onze core business bestaat uit het ondersteunen van tenderteams bij het verwerven van projecten en het sluiten van contracten (vanaf de precontractuele fase). Daarnaast ondersteunen we projectteams in de realisatie van projecten gedurende de nazorg en de garantieperiode. Boven de divisies staat de Holding. Hierin zijn onder andere bedrijfsfinanciering, M&A en compliance georganiseerd. Deze zaken vallen ook niet binnen de werkzaamheden van mijn team.

Grote Projecten en Contracten
Verreweg het grootste deel van de tijd besteedt het team van Wim aan het analyseren, beoordelen en schrijven van contracten voor projecten. Daarnaast besteden zij ook veel tijd aan de onderhandelingen die bij een contract komen kijken. “Ons werk begint aan ‘de voorkant’. Tijdens de contractvorming is het voor ons Legal team van belang om zo goed mogelijk inzicht te krijgen in het project en de risico’s die daarbij komen kijken. Vanuit dat punt proberen we de business te ondersteunen en het project in heldere afspraken te vatten.”

Het legal team managet en administreert alle contracten en zorgt ervoor dat de techneuten in de projectteams uitvoering geven aan zowel de ‘scope’ van het werk als aan de juridische afspraken. “Contracten lezen is meestal niet de favoriete bezigheid van een techneut. Ik heb het dan niet eens over regelingen rondom aansprakelijkheid, vrijwaringen of andere typisch juristen-zaken, maar juist over de ‘scope’. Het op tijd realiseren van wat we onze klanten beloven is vaak bepalend of we als bedrijf een goed project draaien of niet. Zien wanneer situaties anders zijn dan wat we mochten verwachten en daarop ageren vergt dat je je contract goed kent. Juist die succesvolle interactie tussen juristen en techneuten blijf ik heel boeiend vinden”.

COVID-19 uitdagingen
“Wij hebben als bedrijf de afgelopen maanden natuurlijk ook moeten schakelen. In deze periode kwamen voor mij twee facetten naar voren. Enerzijds wordt op dit moment de bouwproductie nog niet tot nauwelijks geraakt en lopen al onze projecten goed door. Echter is de vraag wat er op de middellange termijn gaat gebeuren. De COVID-19 uitbraak gaat een financieel staartje krijgen en dat is waar het voor de bouwsector spannend wordt. Anderzijds, als ik kijk naar mijn team dan heeft deze crisis vooral impact gehad op de dynamiek. De huidige omstandigheden waarin veel thuis wordt gewerkt maken dat je extra alert moet zijn op de samenhang binnen je team en daarnaast op de contacten met de verschillende Business Units. Je ziet en spreekt elkaar minder ‘live’ en dat is best een uitdaging.”

Vrije tijd
“Naast m’n werk ben ik actief in de lokale politiek, heel veel vrije tijd heb ik derhalve niet. Als ik vrij ben lees ik graag, luister ik naar muziek en ga ik regelmatig voetballen en hardlopen om fit te blijven. Daarnaast houd ik van kamperen: een tent, een vuurkorf en een goed glas wijn, alleen of met familie en vrienden. Met mijn vrouw en twee zoons woon ik op de Veluwe, een mooie omgeving waar volop gelegenheid is om te recreëren dichtbij huis. Zo zorg ik voor een goede work-life balance, dat is belangrijk, ’t houdt je fit en scherp zodat je met je team optimaal kunt presteren.”