schermafbeelding-2016-11-07-om-15-30-26General Counsels moeten meer oog krijgen voor de dreigingen waarmee bedrijven als gevolg van technologische ontwikkelingen geconfronteerd worden en de mogelijke gevolgen die dit heeft voor de reputatie van de onderneming. Als onderdeel van zijn werk moet hij opkomende trends, bijvoorbeeld op het gebied van de Cloud of blockchain technologie, zich veel meer eigen maken en er zijn voordeel mee doen. Uit het internationale onderzoek ‘Through the looking glass’ van KPMG blijkt dat C-level bestuurders van grote ondernemingen vinden dat de General Counsel (GC) veel alerter moet zijn op nieuwe technologieën, de dreigingen die deze met zich meebrengen maar vooral ook de mogelijkheden die er zijn.

“Naast de nodige uitdagingen bieden nieuwe technologieën de GC ook veel mogelijkheden”, zegt Huub Brinkman van KPMG Forensic. Brinkman: “Hierdoor is het ‘hoofd Juridische Zaken’ in staat zijn onderneming een competitief voordeel te verschaffen ten opzichte van de concurrent. Technologie is niet langer het specifieke aandachtsgebied van de techneut nu ondernemingen opereren in een digitaal tijdperk. Onderwerpen zoals cybercrime raken de hele organisatie. Dat betekent dat de aanpak een gedeelde verantwoordelijkheid vraagt, ook van de General Counsel.”

Cybercrime moet GC in beweging zetten

schermafbeelding-2016-11-07-om-15-31-49Uit het onderzoek van KPMG blijkt dat de bestuursleden vinden dat GC’s zich op technologisch vlak het meest zorgen moeten maken over de dreiging van cyberaanvallen. Brinkman: “Cybercrime is weliswaar geen zaak van de General Counsel alleen, maar zeker ook van de experts op het gebied van informatiebeveiliging die voor voldoende afweer moeten zorgen. Toch moet het steeds meer de verantwoordelijkheid zijn van de GC om de gevolgen van cybercrime zoveel mogelijk te beperken en het vertrouwen van de buitenwereld te behouden als gevolg van een datalek. De wet en regelgeving op dit gebied is complex en constant in ontwikkeling. De GC moet aan het roer staan om de onderneming door dit proces te loodsen.”

 

Disruptie creëert kansen

Toch gaat de invloed van de technologie op het werk van de General Counsel veel verder dan de dreiging van een cyberaanval. Nu door ‘disruption’ traditionele business modellen in toenemende mate op de schop genomen worden vinden de bestuurders dat de GC moet adviseren hoe je als onderneming kan opereren in sectoren waar het juridisch kader nog alles behalve duidelijk is, zoals de nieuwe markt voor accommodaties (Airbnb) of het delen van autoritten (Uber). Ook de sociale media zijn een vorm van technologie die zowel een kans als een bedreiging vormen. Het gebruik kan de reputatie van een onderneming immers maken of breken. Een meerderheid van de bestuurders vindt dan ook dat de GC een rol zou moeten spelen in het opstellen van richtlijnen voor het gebruik van de sociale media en het internet door de medewerkers.

Optimale ondernemingscultuur

schermafbeelding-2016-11-07-om-15-31-20Bestuurders zien de General Counsel vooral als het geweten van de onderneming. Brinkman: “Dat betekent dat de GC hierover moet waken en moet bijdragen aan een omgeving waarin werknemers worden aangemoedigd om attent te zijn op mogelijke risico’s. De GC werkt nauw samen met de Risk & Compliance functie om een optimale ondernemingscultuur te kunnen realiseren, een cultuur die het mogelijk maakt dat een bedrijf voldoet aan mondiale regelgeving naast lokale verplichtingen van de landen waarin het opereert.”

Over de auteur:

huubHuub Brinkman has over 10 years of experience in financial services and joined KPMG in 2015. Before joining KPMG he practiced law at an international law firm where he specialized in banking and finance law. He subsequently worked as senior legal counsel at a large Dutch financial institution focusing on internal investigations and related claims. Within KPMG Huub works in the Advisory practice with a focus on Regulatory Enforcement & Investigations.