Best wel lastig — al je trouwe enthousiaste juridische teamleden tevreden stellen en houden en hen nieuwe uitdagingen geven.

De GCs van het Havenbedrijf Amsterdam, Wilko Tijsse Claase, de Schiphol Group, Jan-Willem Prakke, en het Havenbedrijf Rotterdam, Frans van Zoelen hebben afgelopen zomer de koppen bij elkaar gestoken en bedacht dat ze het samen toch ook uitdagender zouden moeten kunnen maken voor hun bedrijfsjuristen door middel van een onderlinge uitwisseling van teamleden. Ondertussen heeft Marion Huisman, eindverantwoordelijke jurist bij NS Stations zich ook bij dit gezelschap geschaard en zijn er concrete plannen gemaakt voor het op reguliere basis onderling uitwisselen van medewerkers. De uitwisseling van juristen beoogt naast een stukje kennisoverdracht voornamelijk het geven van de mogelijkheid om zich in een andere omgeving verder te verdiepen, zich als persoon te verbreden en inspiratie op te doen die ingezet kan worden voor het professionaliseren van de eigen juridische afdeling.

Graag vertellen wij jullie – ter inspiratie- meer over deze door onze GCN-ers ontwikkelde uitwisseling.

Wilko Tijsse Claase

Wilko Tijsse Claase: “Voor medewerkers in je team, maar zeker ook voor de organisatie, is het heel interessant om aan deze uitwisseling mee te doen. Het is gewoon leuk om gedreven medewerkers die sinds langere tijd werkzaam zijn op jouw afdeling eens een heel nieuwe uitdaging te bieden, noem het ”a change of views”.

Wij vinden het belangrijk om onze medewerkers te blijven uitdagen en zijn ervan overtuigd dat zij hierdoor tot nieuwe (werk)inzichten komen en dat dit het plezier in het werk vergroot.”

Ondertussen heeft de eerste uitwisseling plaatsgevonden tussen 2 juristen. Bjorn de Rot van het Havenbedrijf Rotterdam en Eric van der Ploeg van de Schiphol Group hebben een aantal maanden lang stuivertje gewisseld. Op dit moment volgt een ander koppel hun voorbeeld.

Frans van Zoelen

Frans van Zoelen

Frans van Zoelen: “Eric en mijn team member Bjorn de Rot zijn onze eerste “exchangers” geworden. De uitwisseling van vier maanden overlapte voor een periode van twee maanden. Zij hebben niet één op één elkaars werkpakket overgenomen, maar dat zelfstandig ingevuld op basis van specialisme. Omdat Schiphol ook B2C activiteiten onderneemt, waren zij al bezig met de implementatie van de meldplicht datalekken in de Wbp die vanaf 1 januari 2016 van kracht is gegaan. Bjorn was gedurende zijn uitwisseling bij het Meldplicht Datalekken Project bij Schiphol betrokken en heeft deze ervaring binnen het Havenbedrijf concreet kunnen inzetten in het kader van compliance.

 

 

Bjorn de Rot – Legal Counsel Havenbedrijf Rotterdam: Acteren in nieuwe omgeving

Bjorn de Rot

Bjorn de Rot

Bjorn: “Ik heb de uitwisseling als heel positief ervaren. Het is ook enorm snel gegaan vanaf het moment dat het idee ontstond. Iedereen was enthousiast en dat was extra stimulerend. Er is op geen enkel moment sprake geweest van koudwatervrees. Na een positief kennismakingsgesprek hebben we gezamenlijk gekeken wat een goed startmoment zou zijn om de bezetting zo optimaal mogelijk te laten zijn. Dat bleek 1 juli 2015. Het begin van een drukke periode vanwege de zomervakanties en de 24/7 business van beide havens. Ik draaide eigenlijk vanaf dag één fulltime mee in het nieuwe team. Dat gaf vertrouwen en had daardoor echt een vliegende start.

Het is heel verfrissend om tijdelijk in een nieuwe omgeving te acteren. Je stapt bewust uit je dagelijkse structuur en comfortzone. Dat is een interessante uitdaging. Je bent daarom veel vaker bewust bezig met de verschillende bedrijfsprocessen. Uiteraard vergelijk je die ook. Daarbij is het inspirerend om te zien dat dezelfde processen soms anders zijn ingericht of dat er bewust andere keuzes worden gemaakt. Het on the job uitwisselen van kennis en ervaring binnen je beroepsgroep werkt aanstekelijk en inspireert. Het is een win-winsituatie die mij veel heeft gebracht. Het was een heel interessante ervaring welke de onderlinge banden tussen de bedrijven ook heeft verstevigd. Ik kijk er ook met enorm veel plezier op terug.  

Ik kan het iedereen absoluut van harte aanbevelen zo’n uitwisseling. Het is een heel mooie kans om jezelf te prikkelen en uit te dagen. Dat heeft niets te maken met ‘vastzitten’ in je huidige functie. Maar wel met persoonlijke groei en waarde creatie voor jezelf en je omgeving. Het is best een intensieve periode van vier maanden. Je bouwt in relatief korte tijd een heel nieuw netwerk op en werkt intensief samen in uitdagende nieuwe dossiers. De tijd vliegt daarom voorbij en voordat je het weet schrijf je alweer een overdrachtsdocument voor een goede afhechting. Je moet daarom wel snel kunnen schakelen en flexibel zijn.

Rondom een uitwisseling kunnen vragen opkomen die je als GC beargumenteert moet kunnen beantwoorden. Dat geldt voor interne en externe vraagstellers. Het vereist daarom een fikse dosis pragmatisch inzicht, lef en vertrouwen van de GCs om zich hiervoor in te zetten. Die eigenschappen heb ik ook absoluut zo ervaren en dat straalt af op het hele team. Het is natuurlijk prettig om in een enthousiast team terecht te komen. De GC draagt daar positief aan bij afhankelijk van de manier waarop het team wordt geïnformeerd en open staat. Bij mijn uitwisseling is dat door Jan-Willem Prakke, de GC van de Schiphol Group geweldig goed aangevoeld en opgepakt, ik kan niet anders zeggen. Dat is leiderschap!”

Jan-Willem Prakke

Jan-Willem Prakke: “Overeenkomsten tussen de juridische afdelingen zijn bijvoorbeeld het afdelingsoverleg, het jurisprudentieoverleg en nagenoeg de omvang in fte. Daarnaast hebben de bedrijven ook verschillende business-activiteiten. Zo ontwikkelt Schiphol bijvoorbeeld commercieel vastgoed hetgeen in de haven niet gebruikelijk is. Het Havenbedrijf heeft daarentegen meer te maken met zakelijke rechten zoals erfpacht en opstalrechten. Anderzijds zijn beide bedrijven weer actief met en betrokken bij internationale projecten buiten Nederland. Beiden bedrijven zijn havens en speciale sectorbedrijven in de zin van de Aanbestedingswet 2012.”

 

 

 

Eric van der Ploeg

Eric van der Ploeg

Eric van der Ploeg – Legal Counsel Schiphol Group: Inhoudelijke verbreding

Eric: “Het is zeer leerzaam om in een totaal andere omgeving te werken. De uitdagingen in de Rotterdams haven verschillen op veel punten van die op de luchthaven. Hierdoor kwam ik in aanraking met voor mij nieuwe vraagstukken en een andere wijze van werken. Een staking, zoals die in de haven plaatsvond tijdens mijn uitwisseling had ik op Schiphol in elk geval nog nooit meegemaakt. De stap naar het Havenbedrijf zelf heb ik als laagdrempelig ervaren en ik was ook snel gewend aan het team in Rotterdam. Weer eens met een volledig lege inbox en agenda te starten, kan ik ook iedereen aanraden.

Als persoon heb ik mij kunnen ontwikkelen door uit mijn comfort zone te komen en me in korte tijd in te passen in een ander legal team. Inhoudelijk heb ik me erg kunnen verbreden. Op Schiphol houd ik me voornamelijk bezig met commercieel vastgoed en overige commerciële zaken. In Rotterdam behandelde ik daarentegen naast erfpacht zaken, (infrastructurele) projecten waarbij veelal overheden betrokken waren. Ondanks een gebrek aan ervaring op die rechtsgebieden, pakte ik dit snel op.

Het is erg goed om de horizon (tijdelijk) te verbreden en erg interessant om eens volledig in een ander bedrijf te duiken. In een korte periode wordt de mogelijkheid geboden om veel te leren en met andere interne klanten en andere legal counsels samen te werken. Ik heb door de uitwisseling geleerd mij flexibel op te stellen en ervaren dat je als jurist snel dingen op kunt pakken. Verder is een uitgebreide rondleiding door de door de haven en het varen op een patrouilleschip erg bijzonder om mee te maken.

Frans van Zoelen geeft zijn team veel ruimte en mogelijkheden om zich binnen en buiten de haven te ontwikkelen. Een recente wisseling van accounts op de afdeling is daar een goed voorbeeld van. Hij is ook erg enthousiast over de uitwisseling en is hij hier zelf intensief bij betrokken.”

@

General Counsel NL Nieuwsbrief mei 2016

Bent u als General Counsel geïnteresseerd in een uitwisseling van uw teamleden en wilt u daar eens over van gedachten wisselen met een van de bovengenoemde General Counsel? Laat het GCN weten en dan verwijzen wij u door naar de juiste persoon.

Heeft u ook een interessant verhaal dat u wilt delen met de GC community? Laat het GCN weten!