In een wereld die voortdurend en steeds sneller verandert, wordt veel gevraagd van ons aanpassingsvermogen. De pandemie heeft dat nog eens versterkt. Hoe kunnen we in deze uitdagende omstandigheden en soms onder hoge druk met een ‘frisse’, onafhankelijke en open blik blijven functioneren, terwijl we steeds vaker moeten navigeren op onbekend terrein met bijbehorende onzekerheid?

Mentale gezondheid en welzijn zijn in de afgelopen jaren een steeds belangrijker thema geworden binnen de advocatuur. Bij Allen & Overy zagen we dat we kunnen leren van de topsport, waar, naast intensieve training, ook het goed voor jezelf zorgen centraal staat om tot topprestaties te kunnen komen. Om op hoog niveau en onder druk te kunnen presteren in een omgeving met toenemende complexiteit, is het belangrijk om aandacht te geven aan ontspanning, goed eten, slapen en bewegen (‘relax, eat, sleep, move’).

Sinds een paar jaar geeft Allen & Overy intern structureel aandacht aan mentale gezondheid en welzijn via het programma Minds Matter. Dit programma staat voor het bevorderen van een cultuur waar we de uitdagingen op het gebied van mentaal welzijn kunnen bespreken, mensen waar nodig ondersteuning bieden en werkmethoden introduceren die leiden tot een positieve mentale gezondheid voor iedereen. In 2020 heeft Allen & Overy daarnaast het Mindful Business Charter getekend. Dit handvest geeft ons een praktisch kader dat aanmoedigt onnodige stress te elimineren, bijvoorbeeld door tijdens het weekend geen niet-urgente e-mails te sturen. Bij de start van de pandemie hebben we dit programma geïntensiveerd en voor ons kantoor in Amsterdam onder andere activatieworkshops gehouden over de ‘Ten little things’ die we kunnen doen om dagelijkse stress te reduceren. Teamleden spreken in deze workshops met elkaar over de manier waarop ze met elkaar omgaan en wat ze prettig vinden en/of nodig hebben. Het zijn hele praktische en eerlijke sessies waarin het bijvoorbeeld gaat over email-communicatie: hoe mailen we met elkaar, zijn we concreet genoeg over de urgentie van de vraag, denken we voldoende na over wie de mail dient te ontvangen, etc. Of wat te doen als er door het team doorgewerkt moet worden; hoe kunnen we dan toch rekening houden met ieders privé-afspraken buiten werktijd. Een ander voorbeeld is wat afgesproken wordt rondom vakanties: hoe dragen we werk over en als er toch contact moet zijn, op welke wijze doen we het zo, dat iemand ook echt even rust en afstand van het werk kan nemen.

Ook op het niveau van onze dienstverlening aan cliënten worden dit soort vraagstukken besproken. Als de cliënt ons vraagt iets in het weekend op te leveren, hoe gaan we daar dan mee om? Gaan we met de cliënt in overleg over last minute vragen die ervoor zorgen dat teamleden laat of in het weekend door moeten werken? Een eenduidige oplossing is er niet, maar voor ons is het in ieder geval belangrijk om hierover met elkaar in gesprek te blijven. Dat kan bij de eigen partner, leidinggevende, HR of bij onze Mental Health Advocates. Daarnaast besteden wij tijd aan het signaleren van kantelpunten in mentale gezondheid, zodat op tijd kan worden ingegrepen.

Uit recent medewerkersonderzoek blijkt dat 74% van onze medewerkers positief tot zeer positief is over zijn/haar mentale welzijn en slechts 9% is dat helemaal niet. Gezien het thuiswerken en andere gevolgen van de pandemie is dit een goede score. Nu is het aan ons om dit ten minste zo te houden en het liefst nog verder te verbeteren.

Suzanne Sikkink
Employment & Benefits Allen & Overy
+31 20 674 1373 | suzanne.sikkink@allenovery.com
Profilepage

 

 

 

 

 

 

Astrid van den Berg
Head of HR Allen & Overy
+31 20 674 1600 | Astrid.vandenberg@allenovery.com