De algemene voorwaarden die bij ICT-projecten worden gebruikt, lenen zich niet goed voor een quick & dirty check en vragen om extra aandacht van de heads of legal.

 

 

Eerst waren er de FENIT Voorwaarden, toen de ICT Office Voorwaarden en later de Nederland ICT Voorwaarden. Tegenwoordig gaan de standaard algemene voorwaarden in de ICT-branche door het leven onder de naam NL Digital. Inhoudelijk zijn de voorwaarden weinig veranderd. Zij zijn daardoor onverminderd streng voor de afnemer. Dit kan vooral bij omvangrijke ICT-implementaties (denk aan SAP of Salesforce) tot vervelende conflicten leiden.

Een voorbeeld ter illustratie. De aansprakelijkheid van de leverancier is in de NLDigital Voorwaarden beperkt tot maximaal de contractwaarde (bij een duurovereenkomst: de contractwaarde van één jaar) en nooit meer dan EUR 500.000.

Dit is geen ongebruikelijke beperking in algemene voorwaarden. Het probleem bij ICT-implementaties is echter dat zij vooraf vaak worden onderschat: zij kunnen significant uitlopen in kosten en tijd. Als bij aanvang van een project wordt ingeschat dat “Go Live” binnen 9 maanden zal plaatsvinden en ongeveer EUR 500.000 zal bedragen, lijkt de beperking van aansprakelijkheid acceptabel. Als het project vervolgens (al dan niet door uitbreiding van de scope) meerdere jaren in beslag neemt en aan het eind van de streep meer dan een miljoen kost, is het natuurlijk de vraag hoe redelijk de beperking van aansprakelijkheid nog is. Hoewel de leverancier zich vermoedelijk comfortabel zal voelen met de NL Digital Voorwaarden in de hand, kunnen deze voorwaarden in de praktijk – zelfs tussen professionele partijen – nog wel eens onderuit gaan. Dat kan tot ingewikkelde conflicten leiden met een onzekere uitkomst voor beide partijen.

Er zijn veel meer voorbeelden denkbaar, bijvoorbeeld ten aanzien van de inspanningsverplichtingen die op de leverancier rusten, de wijze van klagen en geschillenbeslechting (uitgangspunt is kostbare SGOA-arbitrage). Hier past simpelweg meer maatwerk. Dat zal een goede samenwerking tussen leverancier en afnemer ten goede zal komen. De NLDigital Voorwaarden lenen zich dan ook niet goed voor een quick & dirty check en verdienen specifiek de aandacht van de heads of legal.

Over de auteur:

Robbert-Jan Kamstra | Baker McKenzie Amsterdam
0205517430
Robbert-Jan.Kamstra@bakermckenzie.com
LinkedIn