Voor General Counsel in Nederland is het verstandig managen van ‘Dispute Resolutions’ steeds belangrijker aan het worden. Vandaar dat GCN twee jaar geleden is gestart met de General Counsel NL Denktank Dispute Resolution. Uit de gesprekken in deze GCN Denktank blijkt dat GCs baat hebben bij een meer strategische en structurele benadering van geschillen. Litigation Strategy, Litigation Management en soms ook Litigation Tools helpen om meer overwogen beslissingen te nemen in de verschillende fases van een geschil. Ongeacht of een bedrijf eiser of gedaagde is.

Afgelopen donderdagmiddag 15 april vond wederom een GCN Denktank Dispute Resolution plaats. Dit keer online en vanuit het kantoor van Lexence in Amsterdam. Cyril Dumoulin, Senior Legal Counsel Global Litigation Europe & MENA Shell International gaf een kijkje in de keuken van Shell waar wereldwijd meer dan 100 ‘Litigators’ werken binnen een afdeling van rond de 700 bedrijfsjuristen. Shell heeft Dispute Management al lange tijd geprofessionaliseerd en werkt continue aan verbetering op dit gebied. Hij ging daarbij onder meer in op de ‘LORP’: Shell’s Litigation Objectives Realisation Process. Hoewel Shell natuurlijk een groot bedrijf is, zijn veel van de methoden en technieken in aangepaste vorm ook goed hanteerbaar voor kleinere bedrijven.

Vervolgens nam Cyril samen met Gea Voorhorst, Director Legal & Compliance van BPD Europe en raadsheer-plaatsvervanger bij het Hof Arnhem-Leeuwarden, deel aan een paneldiscussie onder leiding van Timo Jansen van Lexence over de resultaten van de General Counsel NL Litigation Survey 2021. In deze eerste General Counsel Litigation Survey – waarvan iedereen de resultaten kan lezen – komen aan bod: de aard en omvang van de geschillen, het bepalen van de rechtspositie, het proces en de kosten en de uitkomsten van de procedure. Veel General Counsel hebben meegedaan aan de Survey en de uitkomsten waren soms verrassend, bijvoorbeeld over de de voor- en nadelen van arbitrage ten opzichte van procederen voor de civiele rechter en over de impact van litigation op het budget. Ook opvallend: bij de beslissing aan het begin om wel of niet te procederen speelt de mogelijke duur van de procedure nauwelijks een rol terwijl de duur van de procedure na afloop keer op keer de grootste irritatie is.

Nieuwsgierig naar de uitkomsten? Klik hier.