Na FinTech, AdTech en MedTech is nu ook Legal Tech here to stay, maar voor brede adoptie van nieuwe technologieën is draagvlak onder de eindgebruikers cruciaal. Naast het wegnemen van praktische drempels moet ook worden nagedacht over de belevingswereld van de eindgebruiker. Denken in ‘tribes’ helpt daarbij.

Van groep naar tribe
Interne klanten, afdelingen, business units en nu ook nog ‘tribes’? Jazeker. Denken in tribes helpt online marketeers (toch mensen die werken met Tech) al jaren om effectief hun klant te bereiken. Juist daarom is het voor bedrijfjuristen zo interessant om draagvlak in een organisatie te creëren voor Legal Tech.
Maar wat is een tribe dan? Wij zien een tribe als een groep met een sterke onderlinge binding. Een tribe heeft twee kenmerken waardoor deze zich onderscheidt van een groep: een sterke gedeelde interesse en een gemeenschappelijke manier van communiceren. Door digitalisering en de toename van het aantal communicatiekanalen (denk hierbij aan WhatsAppgroepen) zien wij dat de band tussen subgroepen sterker wordt en dat mensen zich daardoor steeds meer organiseren in de vorm van tribes.

Een tribe in het wild
Verschillende business units binnen bedrijven hebben vaak ook verschillende culturen, mores en communicatievormen. Wij merken dat deze groepen zich steeds meer organiseren als een tribe en dat vraagt om een andere manier van communiceren. Het concept van tribes klinkt echter wellicht nog wat theoretisch, daarom geven we eerst een praktisch voorbeeld van een tribe binnen een organisatie. Denk hierbij aan een salesafdeling met een gedeelde interesse om de targets te halen en graag met elkaar communiceert via het kanaal Slack (voor geïnteresseerden: https://slack.com/). Een andere afdeling heeft misschien weer een totaal andere gedeelde interesse en ventileert die het liefst via een WhatsAppgroep, mail of gewoon bij de koffiemachine. Waar het om gaat: een gedeelde, specifieke interesse en een gemeenschappelijke manier van communiceren.

De implicaties van tribes
OK, so what? Eén van de kenmerken van een tribe is dat ze niet geneigd zijn om naar zaken te kijken die niet appelleren aan hun gemeenschappelijke interesses of wanneer deze niet worden besproken via de communicatiemiddelen die zij gebruiken. En hier zit ook de crux voor Legal Tech: wanneer we er niet in slagen om de technologie te laten appelleren aan de mores van de tribe is de kans op succes minimaal.

Outside-in
Deze ontwikkeling vraagt van ons dat we op een andere manier kijken naar de ontwikkeling van deze technologieën. In plaats van dat we denken aan de manier waarop we de technologie technisch kunnen laten werken, moeten we nu gaan kijken hoe we de technologie kunnen laten werken voor de eindgebruiker. Dit vraagt van ontwikkelaars dat ze al in een vroeg stadium kijken wat de eindgebruiker doet en hoe deze zich gedraagt. Wanneer de doelgroep dus alleen communiceert via Facebookgroepen, moet de technologie via dat platform toegankelijk zijn en als de doelgroep communiceert via WhatsApp, moeten we daar een applicatie voor maken. En zelfs als de doelgroep communiceert via een geeltje op een prikbord, dan moeten die misschien scanbaar gemaakt worden.

Naast het aanpassen van het kanaal dat gebruikt wordt, kunnen we de drempel voor het gebruik van nieuwe technologie ook nog op een andere manier verlagen: wanneer we tijdens het aanbieden van de Legal Tech appelleren aan de gemeenschappelijke interesse van de tribe, wordt de kans op acceptatie ook groter. Terugkomend op het voorbeeld van de tribe van de salesafdeling: wanneer we hen duidelijk kunnen maken dat de implementatie van de technologie bijdraagt aan het halen van hun targets zullen ze deze veel eerder gebruiken. En wanneer daar de onderlinge cultuur is dat het halen van een target altijd betekent dat er een rondje door de baas wordt gegeven op vrijdagmiddag, moet de Legal Tech misschien een meter hebben die laat zien hoeveel er nog voor nodig is om dat rondje te halen.

Dit betekent ook dat wanneer we technologie moeten creëren voor meerdere tribes het one-size-fits-all model niet meer volstaat. We zullen per tribe moeten kijken hoe we voor hen relevant kunnen worden door te appelleren aan hun gemeenschappelijke interesse en manier van communiceren. Dit klinkt in eerste instantie wellicht omslachtig, maar uiteindelijk betaalt het zichzelf weer terug wanneer al deze tribes de nieuwe technologie omarmen.

Over de auteur:

Daan Horbach, Senior Account Executive bij Hill+Knowlton Strategies, is specialist op het gebied van digitale communicatie. Door creativiteit te combineren met kennis van het digitale ecosysteem lukt het hem om kanalen op een vernieuwende wijze met elkaar te verbinden. Op die manier versterkt hij de langetermijnpositionering van merken en bedrijven.

+31 6 20 11 19 03 | Daan.horbach@hkstrategies.com | LinkedIn