Diversiteit in legal teams komt de efficiëntie en slagkracht van de afdeling ten goede. Maar ook voor de juridische professional zelf wordt diversiteit in kennis en vaardigheden steeds belangrijker. De ideale General Counsel is een zogenaamde “T-shaped” professional die diepgaande (juridische) kennis combineert met andere, meer of minder algemene kennis en vaardigheden. Een van de belangrijke vaardigheden voor de General Counsel van de toekomst, is kennis van technologie betoogt prof. Jan Scholtes.

Hoewel wellicht nog niet iedere General Counsel dat dagelijks ervaart, vindt er sluimerend een “juridische renaissance” plaats waarbij technologie de driver is. Het toepassen van technieken uit de wereld van de Artificial Intelligence in juridische processen zou wel eens het beste kunnen zijn wat de juridische wereld is of gaat overkomen.

De opkomst van “LegalTech” is niet te stuiten en biedt enorme kansen voor advocaten en General Counsel. Zie hierover ook het eerdere artikel Legal Tech als nieuwe competentie voor de General Counsel

Technisch-juridische hybriden

Het is een simpel feit dat computers beter presteren dan mensen wanneer het gaat om de classificatie van documenten en het extraheren van informatie. Saai en repetitief werk kan eenvoudig worden geautomatiseerd. Dat betekent niet dat een robot een jurist kan vervangen. Computers functioneren niet zonder mensen en kwaliteitscontrole zal de taak van een menselijke jurist blijven. Bedrijven en advocatenkantoren zullen “data science advocaten” of “T-shaped juristen” nodig hebben; technisch-juridische hybriden met een achtergrond in zowel de wet als data science.

Juridische Renaissance

De opkomst van Legal Tech biedt kansen. Laatst hoorde ik iemand terecht zeggen: “Als een machine uw werk kan overnemen, dan ben je gewoon geen goede jurist.” Want het maakt niet uit hoeveel werk je automatiseert: over echt belangrijke juridische zaken, praten mensen niet met een robot.

Richard Tromans (Artificial Lawyer) spreekt van de “Juridische Renaissance” en noemt Artificial Intelligence het beste dat de industrie ooit is overkomen. Het stelt een jurist in staat om weer een jurist te zijn, in plaats van de proces-engineer die ze noodgedwongen steeds meer moesten zijn.

Uit de praktijk en doorlopend wetenschappelijk onderzoek blijkt dat de computer vaak vele malen beter en consistenter is in het classificeren van documenten en extraheren van informatie dan mensen. Automatisering biedt de General Counsel daarom juist kansen. Saai, arbeidsintensief werk of taken die eigenlijk overbodig zijn, wordt veel sneller uitgevoerd door het te automatiseren. Zo kan de General Counsel zich focussen op de meer strategische taken. En kan hij of zij veel sneller reageren op het moment dat er vragen vanuit de Board of andere stakeholders komen omdat de informatie die daarvoor nodig is snel inzichtelijk is te krijgen.

Over de auteur:

Jan ScholtesProf. dr. ir. Johannes (Jan) C. Scholtes is Chairman en Chief Strategy Officer van ZyLAB. Jan is ingenieur (ir.) in de Informatica (TU Delft), doctor in ‘Computational Linguistics’ (Universiteit van Amsterdam) en bekleedt sinds 2008 de buitengewone leerstoel ‘Text Mining’ van de faculteit “Data Sciences and Knowledge Engineering” in de Artificial Intelligence groep van de Universiteit van Maastricht.

kleur-1-ZyLab_RGB-1ZyLAB is het enige Nederlandse softwarebedrijf met meer dan 30 jaar ervaring in eDiscovery en informatiemanagement en heeft zich bewezen in talrijke grootschalige corporate en strafrechtelijke zaken over de hele wereld. Meer informatie op www.zylab.nl

ZyLAB ONE eDiscovery gebruikt de meest recente datawetenschap-technieken uit de wereld van Artificial Intelligence om specifieke documentcategorieën te ontdekken en in die documenten relevante informatie te vinden.