General Counsel voeren vaak gesprekken waarbij veel op het spel staat, met name om juridische risico’s te managen. De onderliggende financiële en reputatie risico’s zijn meestal groot. En de GC heeft meestal te maken met diverse stakeholders, zoals de business, de board, toezichthouders en – niet in de laatste plaats – de GC zelf. Niet zelden spelen behalve zakelijke argumenten emoties een doorslaggevende rol bij belangrijke gesprekken. Hoe kunnen GCs zich hier het beste op voorbereiden en emoties omzetten in een krachtige dialoog waarbij met overtuiging wordt gesproken en impact wordt gemaakt? Dit vormde de kern tijdens het General Counsel NL Najaarscongres op 6 oktober jongstleden op het hoofdkantoor van Randstad.

Persoonlijke kennismakingen en General Counsel Executive Program
De middag werd geopend met Persoonlijke kennismakingen tijdens de lunch. Een uitstekende manier voor de aanwezigen om informeel en in korte tijd kennis te maken met nieuwe mensen. Vervolgens openden Petra van Hilst en Michiel van Straaten van GCN het plenaire deel. Ze schonken bijzondere aandacht aan de tweede run van het sterk internationaal georiënteerde General Counsel Executive Program dat begin 2018 wordt gegeven. Bijzonder omdat dit Business School Program specifiek is samengesteld voor GCs en een uitstekende opstap vormt ‘to transfer from an experienced lawyer to a trusted business advisor at CEO level’. Met bijzonder hoogwaardige hoogleraren, waaronder Richard Susskind.

James King: Great conversations
Namens Randstad verwelkomde General Counsel James King de aanwezigen. Hij onderstreepte nog eens het belang van het thema van de middag. Onder de term ‘Great conversations’ besteed Randstad intern veel aandacht aan het onderwerp en dat werpt veel vruchten af, ook binnen de juridische afdeling. Het belang van goede communicatie skills voor juristen in het algemeen en voor GCs in het bijzonder kan niet genoeg worden benadrukt.

Willeke Kremer: Crucial Conversations – ‘’If you don’t talk it out, you will act it out’’- Joseph Grenny
Keynote speaker Willeke Kremer, Co-owner & Master trainer bij VitalSmarts Benelux, gaf in een korte presentatie aan hoe Crucial Conversations nou precies werken, hoe GCs bepaald gedrag kunnen herkennen tijdens belangrijke gesprekken, en hoe hier het beste op kan worden gereageerd. Diverse voorbeelden en oefeningen zorgden voor een aansprekende beleving. Belangrijke tips van Willeke: (1) Herken je eigen stijl onder stress, (2) Weet hoe je een gesprek weer ‘veilig’ kunt maken om terug te keren naar een dialoog met een eenvoudige ‘niet/wel’ techniek en (3) Focus steeds op een dialoog in plaats van een debat. Eyeopeners waarmee GCs verder kunnen.

Jan Hommen: GCs gezien vanuit de C-Suite
Keynote Jan Hommen (onder meer voormalig CEO van ING en KPMG en momenteel commissaris bij diverse ondernemingen) gaf vervolgens zijn visie op het vak van General Counsel. Uitstekende sociale en communicatieve vaardigheden ziet hij als onmisbaar, inclusief het professioneel kunnen voeren van crucial conversations. De C-Suite verlangt dat de General Counsel goed bekend is met de strategie die de leiding van het bedrijf voor ogen heeft. Het belang van het bedrijf is voor een goede GC belangrijker dan het belang van de afdeling Legal. De taak van de GC is om de brug te slaan tussen de strategie van het bedrijf – en de operationele uitvoering daarvan – en de juridische afdeling. Onderwerpen die aan de orde komen in het General Counsel Executive Program (C-Suite strategic management & risk management, corporate governance vanuit strategisch perspectief, reputation management & communication, legal operations & legal tech en effective leadership) sluiten hier naadloos op aan.

Uitstekende kennis van de juridische inhoud is natuurlijk een gegeven, maar Jan Hommen benadrukte ook het belang voor GCs om actief te participeren in de samenleving om zo een brede scope te houden. Hij sluit niet uit dat in de toekomst, meer dan voorheen, de General Counsel – al dan niet met de titel Chief Legal Officer – onderdeel gaat uitmaken van de Raad van Bestuur. Vragen uit de zaal gingen onder meer in op de invloed van de cultuur binnen een organisatie op de wijze waarop een GC zijn of haar functie goed kan uitoefenen.

General Counsel Award 2017-2018
Vervolgens was het tijd voor de General Counsel Award. De General Counsel Award wordt toegekend aan de General Counsel die een bijzondere prestatie heeft neergezet en daarmee een voorbeeld is van professionalisering van het beroep. GCN wil met de General Counsel Award zoveel mogelijk bekendheid, waardering en standing geven aan de ‘General Counsel Nieuwe Stijl’ en degenen die voorop lopen op terreinen als vaktechniek, zakelijk inzicht, innovatie en leiderschap een podium geven. Uit de inzendingen heeft een deskundige onafhankelijke jury – bestaand uit Huub Willems als juryvoorzitter en de juryleden Malinda Miener en Maurits Duynstee – drie finalisten geselecteerd.
De finalisten– Max Hübner van PGGM, Barbara van Koppen van KLM en Thijs van der Lugt van Aalberts Industries – hebben ieder een korte presentatie gegeven om de jury en de aanwezigen kennis met hen te laten maken en om de aanwezigen te laten leren van hun ervaringen. Het niveau van alle drie de presentaties was hoog en de variatie en spirit van de presentaties zorgden ervoor dat dit ongetwijfeld een van de hoogtepunten van de middag werd. Thijs van der Lugt werd uiteindelijk door de jury en de zaal gekozen als winnaar. De mening van de aanwezigen in de zaal gold voor 50% en van de jury ook voor 50%.

General Counsel NL Roundtables
Daarna ging de groep uiteen richting de inmiddels beroemde General Counsel NL Roundtables. De aanwezigen konden 2 keer een sessie kiezen uit maar liefst 13 verschillende Tables. Net als voorheen werden deze sessies gemoderate door een GC met een vertegenwoordiger van een GCN-Partner. Een formule die werkt, gezien de hoge evaluatiecijfers voor dit onderdeel.

Netwerken

Natuurlijk werd de informatieve en ook best wel intensieve middag afgesloten met de gezellige GCN netwerkborrel. Veel dank aan iedereen die heeft meegewerkt aan het succes van deze middag, in het bijzonder Randstad voor de gastvrijheid!

Schermafbeelding 2017-08-30 om 09.41.30