General Counsel NL Jaarcongres 2015

Hoe digitalisering uw wereld op z’n kop gaat zetten

Alle eindverantwoordelijke bedrijfsjuristen kunnen zich hier inschrijven voor het General Counsel NL Jaarcongres 2014:

Aanmelden GCN Leden Aanmelden Niet-Leden

De komende jaren belooft digitalisering van de samenleving een ongekende impact te krijgen op de organisaties waarin wij werkzaam zijn. Veranderingen waarvoor geen pasklare oplossingen voorhanden zijn. Dit biedt kansen maar ook bedreigingen. 

General Counsel NetherlandsBestaande structuren en culturen zijn niet passend voor veel consequenties van het digitale tijdperk en bedrijven moeten daarom opnieuw gaan nadenken over hun strategie en hun business- en operationele modellen. Om succesvol te blijven dienen bedrijven en hun medewerkers de samenhang te onderkennen tussen een reeks van factoren binnen hun organisatie. Denk daarbij aan organisatieveranderingen als gevolg van het toepassen van digitale innovaties, de veranderende “loyalty” van klanten, het gebruik van social media, de impact op financiële ratio’s en nieuwe vormen van werken en samenwerken. Digitalisering is verschoven van een ondersteunende en procesmatige rol naar de value driver van strategische vernieuwing.

Wat betekent deze digitale omslag voor de General Counsel als leider van de juridische afdeling, raadgever van het bestuur en mede-strateeg van de organisatie? Heel veel. Zowel qua vakinhoud – denk aan relatief nieuwe topprioriteiten als data privacy, social media en cyber security &- crime – als vanuit de optiek: hoe helpt digitalisering mij zodat ik optimaal mijn werk kan doen binnen mijn organisatie en de business tijdig, volledig en accuraat kan informeren? Daarbij worden kennis delen en vermeerderen en gebruik maken van elkaars kwaliteiten en samenwerking steeds belangrijker. 

Het General Counsel NL Jaarcongres 2014 gaat nader in op de enorme impact van digitalisering op uw wereld en vak de komende jaren en er is veel tijd uitgetrokken om kennis te delen en elkaar persoonlijk te leren kennen.

foto2 foto1

Onze Keynote Speaker Martijn Aslander verkent de mogelijkheden die het digitale tijdperk biedt en deelt zijn kennis en triggert ons om zaken vanuit een ander perspectief te bekijken.

Op basis van deze prikkelende voordracht gaan we met Charles Groenhuijsen actief kennis met elkaar maken via onze GCN Roundtables sessies. Stellingen verdedigen, onderlinge kennisdeling en tussentijdse collectieve feedback staan hierbij centraal.

Vervolgens bezoekt u met een groepje GCs de GCN Powersessies waar u kennis kan maken met meerdere specifiek voor GCs relevante ontwikkelingen op het terrein van digitalisering. Gedurende en na de GCN Powersessies is er veel tijd en mogelijkheid om met elkaar te netwerken en kennis te delen en te vermeerderen welke u kunt inzetten voor uw professionele juridische organisatie.

Benieuwd naar de actuele onderwerpen van de GCN Powersessies?

GCN Powersessies