General Counsel NL Dispute Resolution Survey 2023

Donderdag 16 februari ontvingen de GCs in Nederland de uitnodiging om deel te nemen aan de General Counsel NL Dispute Resolution Survey 2023.

Waarom is het nuttig om deel te nemen? 
Hoe gaan andere General Counsel in Nederland om met Dispute Resolution en wat kan je daarvan leren? Verstandig en efficiënt conflicten oplossen is steeds belangrijker aan het worden. Daarom is GCN in 2021 gestart met de eerste General Counsel NL Litigation Survey, nu gevolgd door de breder opgezette General Counsel NL Dispute Resolution Survey. Hoe lossen andere GCs de conflicten van hun bedrijven op? Meten is weten! Maar dat kan niet zonder jouw hulp. 

Net als in 2021 is de Survey mede mogelijk gemaakt door Lexence, die we van harte danken voor hun waardevolle inbreng.

De resultaten worden voor het eerst bekend gemaakt tijdens de live GCN Denktank Dispute Resolution op 13 april in Amsterdam. Alle deelnemers aan de Survey worden hiervoor uitgenodigd. Alvast veel dank voor je medewerking!