General Counsel NL Intervisie groepen

Drie keer per jaar komen in verschillende regio’s in Nederland General Counsel bij elkaar om te sparren over werkgerelateerde dilemma’s. Telkens bij een andere GC op kantoor. Er zijn meerdere intervisie groepen; de samenstelling kan van allerlei factoren afhankelijk zijn, zoals locatie, omvang onderneming of omvang juridische afdeling en dergelijke.

Netherlands Commercial Court in Amsterdam – feb 2019

 

Rondleiding bij het Burgerweeshuis in Amsterdam als gast van de General Counsel van de BPD Group.

 

Het doel is om in informele sfeer best practices te delen met peers. Doordat de deelnemers elkaar regelmatig ontmoeten ontstaat een vertrouwensband waardoor er meer diepgang komt in de besproken onderwerpen. Van de deelnemers wordt verwacht dat zij in min of meer gelijke verhoudingen “geven en nemen”. De onderwerpen en gekozen gesprekstechnieken kunnen uiteenlopend van aard zijn.

Het gaat steeds om ontbijtsessies, van 8.00u ’s ochtends tot stipt 9.30u. Ruim tevoren worden data en locaties doorgegeven. Als moderator treedt Petra van Hilst of Michiel van Straaten van GCN op. Zij communiceren ook tijdig over het onderwerp van de volgende bijeenkomst. De bijeenkomsten worden afwisselend bij deelnemende General Counsel op kantoor georganiseerd, zodat je ook een kijkje kunt nemen in de keuken van de andere deelnemende General Counsel.

Een belangrijke voorwaarde voor succes is dat er steeds voldoende GCs aanwezig zijn. Een bijeenkomst wordt afgelast indien meer dan de helft van de deelnemers is verhinderd. Als een bijeenkomst twee keer achter elkaar wordt afgelast, wordt overlegd of de groep voldoende bestaansrecht heeft. Met het opgeven voor een intervisie groep verbindt een GC zich om zich maximaal in te spannen tenminste twee van de drie keer aanwezig te zijn. Lukt dit niet, dan wordt overlegd over de deelname.

U kunt zich opgeven voor de General Counsel intervisie groep bij u in de buurt. Er zijn GC NL intervisie groepen in Amersfoort, Utrecht, Amsterdam (5), Rotterdam & Den Haag (2) en Zuid-Nederland. Zodra er behoefte aan is starten we ook groepen op in andere regio’s. Ook is er een internationale groep speciaal voor General Counsel die geen Nederlands spreken maar wel werkzaam zijn in Nederland. Deelname is kosteloos voor General Counsel die zich hebben aangesloten bij General Counsel Netherlands.

Meld je hier aan voor deelname aan een van de regionale General Counsel NL Intervisie groepen.

Join Us

Het grootste kennisnetwerk voor General Counsel en Chief Legal Officers

Sluit u ook aan bij hét professionele netwerk voor eindverantwoordelijke juristen van bedrijven en organisaties

Join Us