Thema 2019

With a Little Luck

Lamin Khadar, Pro Bono Manager for Dentons Europe, lives in Amsterdam since a couple of years and reflects in this article on the fact that success

Read More »

Trends in het gebruik van W&I-verzekeringen

In toenemende mate worden bij overnames zogenaamde warranty & indemnity (W&I) verzekeringen afgesloten. Er zijn hierbij verschillende interessante trends waarneembaar. AlgemeenOvernamecontracten bevatten normaal gesproken garanties

Read More »