Door de toenemende claimcultuur groeit het risico op een juridisch geschil voor uw organisatie. Ook neemt de activiteit van toezichthouders toe. De vraag is hoe goed uw organisatie hierop is voorbereid? Worden bij een claim of onderzoek naast de juridische aspecten ook de bijbehorende financiële feiten en risico’s in kaart gebracht? Bij grote of complexe disputen speelt de vraag hoe u als jurist het financiële risico bij een geschil kunt managen. Hoe krijgt u een adequaat beeld van de financiële aspecten en wat is de impact op uw juridische strategie? Wanneer moet u een feitenonderzoek starten en wat komt u dan allemaal tegen?

Tijdens de GCN Themabijeenkomst Litigation & Dispute Design: Hoe procedurebestendig is jouw onderneming op 20 juni jl. heeft onze gastheer Christiaan Jeekel ons iets meer verteld over zijn huidige functie waarin hij naast Legal ook verantwoordelijk is voor HR bij Prodware Nederland.

GCN_Zaltbommel_Small-30GCN_Zaltbommel_Small-26GCN_Zaltbommel_Small-27

GCN_Zaltbommel_Small-40GCN_Zaltbommel_Small-41 GCN_Zaltbommel_Small-43 GCN_Zaltbommel_Small-44 GCN_Zaltbommel_Small-49 GCN_Zaltbommel_Small-59 GCN_Zaltbommel_Small-66 GCN_Zaltbommel_Small-67 GCN_Zaltbommel_Small-70 GCN_Zaltbommel_Small-71 GCN_Zaltbommel_Small-73 GCN_Zaltbommel_Small-74GCN_Zaltbommel_Small-8

Onze sprekers Flip Wijers en Ingmar Wassenaar, gespecialiseerde litigation advocaten bij Lemstra Van der Korst N.V. en Tjeerd Krol en Michel  Grummel, Managing Directors bij Alvarez & Marsal hebben met een aantal General Counsel de ins and outs van het procederen en bewijsvergadering besproken.  Procederen wordt doorgaans als een low interest product gezien, maar is soms onvermijdelijk. Met de juist aanpak en voorbereiding kan een bedrijf de kans op succes vergroten en kosten en tijd besparen.

In een levendige en soms pittige discussie, waarbij positieve en negatieve ervaringen over de tafel vlogen, bleek eens te meer dat het wenselijk kan zijn om een protocol klaar te hebben liggen voor het geval een onderneming geconfronteerd wordt met een (potentieel) geschil dat een impact heeft op financieel, reputationeel of operationeel gebied. De interne en externe communicatie moet goed geregeld zijn. De juridische afdeling moet zo vroeg mogelijk betrokken worden, maar ook de betrokken personen of andere key-afdelingen moeten tijdig geïnformeerd worden, ook met oog op de bewaring van bewijs. Uit de voorbeelden die genoemd werden bleek dat het nodige mis kan gaan indien het geschil niet goed gemanaged wordt.

Ook werd stil gestaan bij de de verschillende soorten procedures en op welke wijze de daarmee verband houdende kosten beheersbaar blijven. Hoewel de kosten verband houdende met een geschil zich in het algemeen moeilijk laten voorspellen, blijkt in de praktijk dat ervaren litigators in staat zijn een tamelijk adequate kostenraming te geven die een General Counsel in staat stelt zijn budgetten te beheersen. Enkele GCs gaven aan geregeld met hun advocaten fixed-fee afspraken te maken.

Bij een juridisch calamiteit kunnen grote financiële belangen in het geding zijn. Naast een gedegen juridische analyse, is het dan ook van groot belang om de financiële feiten en omstandigheden van een zaak direct zo goed mogelijk in kaart te brengen. Dit maakt het bijvoorbeeld mogelijk om onderscheid te maken tussen acute risico’s met een beperkte financiële impact en zaken die minder urgent lijken maar waarbij wel een materieel financieel belang in het geding is. Dit levert belangrijke informatie op voor de focus van het vervolgtraject.  Inzicht in de aanwezige financiële en operationele data binnen een organisatie is een vereiste in de huidige litigation praktijk. Voor het handhaven van onderzoeken in het kader van Intellectueel Eigendom is een conservatoir bewijsbeslag op computerdata, zoals e-mails en documenten, een krachtig hulpmiddel. In toenemende mate bestaat de kans dat deze technieken ook bij andere geschillen kunnen worden toegepast.  Tjeerd Krol en Michel Grummel informeerden de aanwezigen over de huidige mogelijkheden en lieten een paar tools zien die zij gebruiken om bewijs te verzamelen in een zaak.

Na de voordrachten zijn we in groepen van 6 gaan speeddaten – toch altijd het leukste onderdeel van een bijeenkomst zoals uit de evaluatie’s bleek- zodat iedereen ervaringen kon delen over ons thema en elkaar weer beter leert kennen. Wij danken Christiaan Jeekel voor de genoten gastvrijheid bij Prodware Nederland en de sprekers voor hun interessante inbreng en bovenal alle deelnemers die de moeite nemen om die netwerk tot een succes te maken!

De presentaties van de sprekers kun je downloaden op de GCN website, in de members-only Diamond Box.

Kluwer organiseert in oktober 2013 een 2-daagse corporate litigation verdiepingscursus – voor de echte liefhebbers ! Klik hier voor meer info.  Deelnemers van GCN profiteren van 15% korting op alle relevante opleidingen voor bedrijfsjuristen uit het aanbod van Kluwer Juridische Opleidingen; inhoudelijke opleidingen én vaardigheden-trainingen. Klik hier voor de korting en meer informatie.

In het kader van ons Litigation & Dispute Design Thema wijzen we je ook nog graag op alle andere onderwerpen en content die beschikbaar is op de GCN website achter de members only login, waaronder een verhaal over hoe Shell haar Litigation portefeuille wereldwijd managed.