Finance & Legal

ESG en het mededingingsrecht

Wanneer bij de uitvoering van de ESG-verplichtingen samenwerking tussen concurrerende ondernemingen gewenst is, bijvoorbeeld omwille van efficiency en effectiviteit van de duurzaamheidsmaatregel, zal deze aan

Read More »

More data, more problems?

Procederen over een geschil kan kostbaar zijn, mede door de hoeveelheid documenten die moet worden beoordeeld. Data review software en een duidelijk data review beleid

Read More »

Voorbereid op veranderingen

Wereldwijde ontwikkelingen als grondstoftekorten, inflatie en stijgende (energie)prijzen raken de hele markt. Rekening houden met mogelijke veranderingen bij het opstellen van contracten kan in een

Read More »

Sancties – wat nu?

De sancties in verband met Rusland worden steeds uitgebreider. Hoe kan een onderneming zorgen dat haar business niet door sancties wordt geraakt? En hoe kijken

Read More »

Where Legal meets Finance: waarderingsgeschillen

Een bedrijf kan onverhoopt in een waarderingsgeschil verzeild raken. En zo dus ook de general counsel. Wat zijn key issues van waardering en hoe kijkt een rechter daarnaar? Wat is de rol van de general counsel en CFO? Deze bijdrage beantwoordt die vragen aan de hand van twee thema’s: schadebepaling bij winstderving en bedrijfswaardering bij herstructurering.

Read More »