Belangrijkste maatregelen voor de arbeidsmarkt waar u als GC rekening mee moet houden in 2018

Op 10 oktober 2017 is het regeerakkoord overhandigd aan de Tweede Kamer. De regeringspartijen stellen belangrijke maatregelen voor ten aanzien van de arbeidsmarkt. In deze bijdrage worden de belangrijkste voornemens besproken waar u als GC rekening mee moet houden in 2018. Cumulatiegrond in het ontslagrecht Op dit moment kan de rechter de arbeidsovereenkomst alleen ontbinden […]

You are unauthorized to view this page.

Over de auteur(s)

Eva Knipschild
Eva is advocaat en Marieke Opdam is professional support lawyer, beiden bij Kennedy Van der Laan. Zij maken deel uit van het team Arbeid dat zowel Nederlandse als internationale ondernemingen ondersteunt bij het regelen van de arbeidsrechtelijke gevolgen van (internationale) fusies en overnames, outsourcings en herstructureringen. Eva adviseert en procedeert onder meer over (collectief) ontslag, privacy/data protection en medezeggenschapsrecht. Ook geeft zij regelmatig strategisch advies in complexe zaken en internationale projecten.
Marieke Opdam
Marieke is naast het team arbeid ook onderdeel van het team verzekeringen en aansprakelijkheid en is gespecialiseerd in ziekte, re-integratie, letselschade en werkgeversaansprakelijkheid.