De complexe samenwerking tussen de business en de General Counsel, waarbij risico en toevoeging van waarde tegen elkaar worden afgewogen, vraagt verdere ontwikkeling van persoonlijke competenties en vaardigheden.

Uit recent onderzoek door KPMG onder CEO’s blijkt dat verwacht wordt dat de General Counsel zich verder door ontwikkelt als business leader. Constante betrokkenheid bij de bedrijfsvoering is noodzakelijk om excessen te voorkomen en gevaren direct de kop in te drukken. Opportunity’s dienen optimaal aangegrepen te worden om de groei van de organisatie te faciliteren.

Spin in het web
Om een nog proactievere rol te kunnen vervullen moet de doorontwikkeling tot ‘spin in het web’ de komende jaren zodoende voldoende aandacht krijgen onder General Counsels. In de toekomst zal hij het brede perspectief van de business leader, de risk manager, technology champion, business manager, key communicator en corporate culture builder daarbij nog meer moeten incorporeren. Dat zorgt ervoor dat een General Counsel steeds vaker in staat wordt geacht de volgende vragen succesvol te adresseren:

  • Hoe optimaliseer ik als key communicator het contact met belangrijke stakeholders op de lange termijn?
  • Hoe zorg ik dat de eerste lijn voortdurend op de hoogte blijft van relevante ontwikkelingen en bedrijfsprocessen?
  • Hoe speel ik flexibel in op de behoefte van de eerste lijn aan commercieel en inzicht gevend advies zonder het brede spectrum waarbinnen ik opereer uit het oog te verliezen?

Stroomlijnen van de samenwerking
De toenemende complexiteit van het werkveld en de bijbehorende dilemma’s leidt tot een toename aan verschillen in opvattingen en een grotere kans op een stroeve samenwerking met de business. Het serieus oppakken van deze uitdaging zal de General Counsel in staat stellen om relevant te blijven, waarde toe te voegen en grip te houden.

Het stroomlijnen van de samenwerking vereist aanvullende competenties en vaardigheden. Het is dan ook van belang dat de General Counsel in 2017 hier gericht aandacht aan besteed. Door met behulp van aangescherpte competenties en vaardigheden impact te hebben waar dat wenselijk is en verbinding te maken waar dat nodig is, stelt de General Counsel zichzelf in staat zich te profileren als de business leader van de toekomst. Op naar het goede voornemen voor 2017 om de rol van General Counsel naar de business nog proactiever neer te zetten.

Over de auteur:

Julie Oosterloo richt zich binnen KPMG vanuit haar achtergrond als sociaal psychologe en gedrags- en vaardigheids-trainer op trainingen, workshops en bijeenkomsten ten aanzien van integriteit, compliance en governance. Onderwerpen waar zij zich met name mee bezig houdt zijn o.a. de ontwikkeling van didactisch verantwoorde trainings- en cultuurprogramma’s om bewustwording met betrekking tot risk en compliance- onderwerpen en integriteit te bevorderen en om impact op het gedrag van medewerkers te bewerkstelligen. Julie heeft ervaring met diverse opleidings- en trainingstrajecten binnen verschillende sectoren. Daarnaast heeft Julie ruime ervaring met trainingen, workshops en ander oefeningen op het gebied van bewustwording, persoonlijke effectiviteit, groepsdynamiek en gedrags- en cultuurverandering.