De rol van de legal functie bij de beperking van corruptierisico’s

Het jaarcongres van General Counsel NL stond in het teken van gedrag en cultuur, inclusief de nieuwe aanbevelingen daarover in het voorstel van de Monitoring Commissie Corporate Governance voor herziening van de Corporate Governance Code. Die aanbevelingen passen in een bredere trend van toebedeling van verantwoordelijkheid voor (wan)gedrag van individuele werknemers. Dit is bij weinig […]

You are unauthorized to view this page.

Over de auteur(s)

Neyah van der Aa
Neyah van der Aa van Allen & Overy Amsterdam is gespecialiseerd in strafrecht en financieel toezicht, met een focus op procedures in het ondernemingsstrafrecht, interne onderzoeken en compliance advies. Hij staat ondernemingen bij in strafrechtelijke en bestuursrechtelijke onderzoeken en procedures, en adviseert ondernemingen die dergelijke onderzoeken en procedures willen voorkomen of zich daarop voor willen bereiden. Neyah heeft in het bijzonder expertise op het gebied van corruptie, anti-witwasregelgeving en internationale sancties. Neyah heeft recent zes maanden kantoor gehouden in New York, waar hij zich met name bezig hield met onderzoeken van Amerikaanse financiële toezichthouders, daarmee samenhangende civiel- en strafrechtelijke procedures en advisering op het gebied van internationale sancties.