De Wet Franchise: wat nu?

Op 30 juni 2020 heeft de Eerste Kamer het wetsvoorstel voor de Wet Franchise geaccordeerd. Gevolg hiervan is dat er heel wat werk aan de winkel is voor de franchisebranche. De wet treedt naar alle waarschijnlijkheid in werking op 1 januari 2021. Welke stappen dient de franchisebranche te ondernemen in de relatief korte periode tot […]

You are unauthorized to view this page.

Over de auteur(s)