GC aan ’t woord | Maurits Kolkman | EIT InnoEnergy

Maurits Kolkman is Head of Legal bij KIC InnoEnergy SE. Tussen 2002 en 2017 heeft hij als advocaat (en pensioenfondsbestuurder) bij NautaDutilh in Amsterdam gewerkt, met een kort uitstapje naar een financiële instelling. In die periode procedeerde en adviseerde hij over financieel recht en had vooral grote financiële instellingen als klant.

In 2017 is Maurits overgestapt van “het grote geld” naar “het groene geld” en heeft Amsterdam voor Brabant verruild. Van de energietransitie wist hij toen nog vrij weinig, van Brabant al wel iets; hij is een  tweede generatie Brabander, omdat zijn ouders er allebei zijn geboren. In zijn huidige rol is hij eindverantwoordelijk voor de wereldwijde (Europa en Amerika) juridische zaken van InnoEnergy. Daarnaast is hij ook bestuurder van hun onderwijsstichting, bestuurder van hun stichting administratiekantoor (voor het werknemersparticipatieplan) en onderdeel van de integriteitscommissie.

InnoEnergy Innovation Engine voor duurzame energie

InnoEnergy is de Europese “Innovation Engine” voor duurzame energie. Wij zijn op meerdere vlakken actief in het hart van de energietransitie en proberen daarop gerichte innovaties te versnellen succesvol naar de markt te brengen.

We bestaan sinds 2010. Toen werden we voor grofweg 90% gefinancierd door het Europees Instituut voor Innovatie en Technologie (EIT). Dat is een orgaan van de Europese Unie dat is opgericht om innovatie en ondernemerschap in heel Europa te stimuleren. Tegenwoordig komt onze financiering voornamelijk uit andere bronnen, maar maakt Brussel nog steeds nadrukkelijk deel uit van ons netwerk.

We hebben een zeer divers aandeelhoudersbestand, met (grote) industriële spelers, academische instellingen, onderzoekscentra en financiële instellingen. We hebben kantoren in heel Europa en in Boston (VS) en ruim 200 personeelsleden.

Corporate Video EIT InnoEnergy 2023

We hebben uiteenlopende activiteiten, die je doorgaans eigenlijk niet in één bedrijf terugziet. Om een aantal belangrijke activiteiten te noemen:

  • Onderwijs. Sinds 2010 hebben we, samen met topuniversiteiten in heel Europa, al ruim 1600 masterstudenten opgeleid in een voor de energietransitie relevante opleiding, onze Master School. Naast de engineeringvakken zijn elementen van ondernemerschap en innovatie toegevoegd aan het curriculum. Deze oud-studenten bekleden nu kernposities binnen relevante bedrijven en zijn echte ambassadeurs voor InnoEnergy. Verder bieden we via ons Skills Institute bijscholing aan voor professionals, over bijvoorbeeld de accusector, waterstof en zonne-energie. Dat is hard nodig, want talent is echt een probleem aan het worden, ook voor de bedrijven in onze portfolio.
  • Investeringen. InnoEnergy is een van de grootste investeerders op het gebied van klimaattechnologie en hernieuwbare energietechnologie. We hebben op het moment ruim 200 portfoliobedrijven die we begeleiden bij hun (verdere) groei. Drie daarvan hebben een waardering hebben van meer dan €1 miljard. Naar verwachting zullen deze ruim 200 bedrijven in 2030 €110 miljard omzetten en cumulatief 2,1 gigaton CO2 besparen. “Investeren” is eigenlijk het verkeerde woord. Geld speelt ook een rol, maar we leveren vooral ook kennis, toegang tot afnemers, samenwerking met onze andere partners en toegang tot onze contacten in Brussel. We vragen trouwens ook een stevige inspanning van het bedrijf zelf. Het is een traject waarin we zeer nauw samenwerken om risico’s te verminderen en de impact van een groen product te vergroten; en
  • “Company building”. Vooral in moeilijk te vergroenen sectoren, creëren we zelf bedrijven. Voorbeelden van die sectoren zijn staal, meststoffen, chemicaliën, zwaar transport en de luchtvaart. Die proberen we duurzamer te maken, onder andere met behulp van (groene) waterstof en andere groene energiebronnen. De oprichting van het groene staalbedrijf GravitHy is hier een mooi voorbeeld van. Door alle belanghebbenden samen te brengen, inclusief leveranciers en afnemers, kunnen de risico’s en voordelen worden gedeeld zodat de extra kosten voor een groen(er) eindproduct tot een minimum worden beperkt. Zo zijn de deelnemende bedrijven niet afhankelijk van subsidies en hebben ze een grotere slagingskans dan met een traditionelere projectaanpak.

Het Legal Team

Ons legal team bestaat uit 5 personen, inclusief mijzelf. Ik rapporteer aan de CFO. Ik heb drie vrouwelijke collega’s en één mannelijke. Twee daarvan werken (net als ik) bij ons Nederlandse hoofdkantoor (onze senior legal counsel, onze legal assistant en ikzelf) en twee bij onze Poolse dochter (een senior legal counsel / tax advisor en een medior legal counsel / tax advisor).

Wij zijn verantwoordelijk voor al het juridische werk. Van terugkerende zaken – zoals de aandeelhoudersvergaderingen en de verzorging van onze kerstboom van vennootschappen tot bijzondere / nieuwe projecten zoals de juridische vastlegging van nieuwe projecten. Tot slot vraagt onze eigen groei(visie) veel van onze tijd. 

We bestaan relatief kort en zijn in essentie zelf een scale-up. Tot nu toe is de waarde van ons aandeel jaarlijks grofweg verdubbeld. We hebben een superambitieuze groeistrategie en daar horen ook eenmalige trajecten bij als het aantrekken van een grote financiering (en het optuigen van de bijbehorende zekerheden) en onze eind juli afgeronde onderhandse kapitaalronde van ruim EUR 140 miljoen. Daarmee hebben we genoeg geld opgehaald om onze impact te verdubbelen en interessante partijen toegevoegd aan ons aandeelhoudersbestand.

Die “private placement” was voor mij meteen ook wel het grootste hot topic van de afgelopen 12 maanden. Vanaf oktober vorig jaar heeft die veel tijd gekost met uitgebreide due diligences, gesprekken met geïnteresseerde partijen, extra aandeelhoudersvergaderingen, uitgebreide onderhandelingen met commerciële mensen en juristen uit een boel verschillende landen, etc. Heel interessant en leerzaam, maar ook heel tijdrovend. Gelukkig heeft het legal team hier veel lof voor gekregen en heeft onze CEO meerdere malen aangegeven dat het zonder legal niet gelukt was. Dat maakt de extra tijd al snel goed natuurlijk.

Als mooie bijkomstigheid van deze kapitaalronde hebben we afgelopen vrijdag een werknemers-participatieplan voor al onze werknemers kunnen uitrollen, waardoor onze werknemers ook mee kunnen profiteren van de verdere waardeontwikkeling van InnoEnergy.

Uitdagingen en een Business Savvy houding

Allereerst de verdere stappen van onze groeistrategie. We hebben belangrijke stappen gezet, maar we zijn er nog niet. Het vervolg wordt ook weer juridisch intensief. Daarnaast zijn belangrijke uitdagingen voor ons de aansturing van externe advocaten en notarissen en het ontwikkelen en bijhouden van een juridisch bewustzijn  bij onze niet-juridische collega’s. Dat laatste proberen we te stimuleren door standaarddocumentatie, korte reactietijden en een “business savvy” houding. De aansturing van externe juristen vraagt geregeld extra aandacht, vanwege onze bijzondere achtergrond en ongebruikelijke combinatie van activiteiten.

Business Responsible

Eigenlijk is onze hele business responsible, we zijn als bedrijf immers gericht op een wezenlijke bijdrage aan de energietransitie. Dit is een heel dynamische omgeving, waarin nieuwe ideeën, technieken en trends een belangrijke rol spelen. Om daar op in te kunnen spelen moet je als bedrijf snel beslissingen kunnen nemen en snel actie kunnen ondernemen. Voor mij is het belangrijkste, dat we om dit ook voor onszelf en alle betrokkenen “responsible”  te kunnen doen, het ook aan de achterkant (legal, risk & compliance, etc.) goed regelen op een manier die aan de voorkant niet als vertragend of vervelend wordt ervaren. Daar slagen we als legal team heel goed in, maar het vraagt betrokkenheid bij de business en het nodige kunst- en vliegwerk.

Wil je iets met ons delen over Maurits privé?

Natuurlijk! Onze twee klonen van 4 en 7 houden me lekker bezig: voetbal, zwemles, speeldates, fietsen, speelgoed en rollend materieel repareren, schansen bouwen voor op afstand bestuurbare auto’s, etc. Ik mountainbike gemiddeld een kilometer of 40 a 50 per week, vooral op uitgezette routes met singletracks en mooie obstakels. Ik heb verder een voorliefde voor open auto’s, mag daar graag een beetje aan rommelen en rij er af en toe een toertochtje mee, al dan niet met een “bijzondere” passagier. Ik ben nog “administrator” van een autoforum en hou natuurlijk ook van lekker eten en gezelligheid met ons gezin, vrienden en familie.

Over de auteur(s)

Maurits Kolkman | EIT InnoEnergy
Maurits Kolkman is Head of Legal bij KIC InnoEnergy SE. Tussen 2002 en 2017 heeft hij als advocaat (en pensioenfondsbestuurder) bij NautaDutilh in Amsterdam gewerkt, met een kort uitstapje naar een financiële instelling. In die periode procedeerde en adviseerde hij over financieel recht en had vooral grote financiële instellingen als klant.