GC aan ’t woord | Sarah Gerritse | Nobian

Mijn naam is Sarah Gerritse en ik ben Deputy General Counsel & Chief Compliance Officer bij Nobian. 

Carrière

Na 5 jaar in de advocatuur en een jaar in Londen, besloot ik dat mijn toekomst niet in de advocatuur lag. Ik maakte de switch naar een brede in-house rol bij TNT Express. Daar heb ik geadviseerd over een grote verscheidenheid aan onderwerpen en rechtsgebieden. In 2016 werd TNT Express overgenomen door het Amerikaanse FedEx waarna ik met veel plezier heb leidinggegeven aan het International HQ team van 15 internationale juristen en paralegals. Vorig jaar kwam de rol bij Nobian voorbij. Een mooie kans om bij een nieuw bedrijf met ruim 100-jaar historie mijn brede internationale hoofdkantoor ervaring in te kunnen zetten bij het opzetten van een passende Legal & Compliance structuur.

Nobian is marketleider in industrieel zout, essentiële chemie en energietoepassingen. Onze producten – zout, chloor, loog, waterstof en energie – zijn noodzakelijke bouwstenen voor bijvoorbeeld lichtgewicht materialen, wieken voor windmolens, coatings voor zonnepanelen en isolatiematerialen, maar ook voor producten die we dagelijks gebruiken zoals medicijnen, papier of de batterijen voor onze elektrische auto. Verder zijn we betrokken bij de energietransitie, bijvoorbeeld met onze zoutcavernes voor de opslag van waterstof en ook via onze samenwerking met Vulcan Energy om lithium uit Europese bodem te winnen (lithium is essentieel voor batterijen en komt nu nog voornamelijk uit Australië, Chili en China).

De geschiedenis van Nobian begint in 1918 met de oprichting van de N.V. Koninklijke Nederlandse Zoutindustrie, later onderdeel van AkzoNobel. Sinds 1 juli 2021 is Nobian een zelfstandig bedrijf met zeven productielocaties in Nederland, Duitsland en Denemarken met ongeveer 1600 werknemers.

Als jong bedrijf is het belangrijk dat we onze eigen identiteit uitdragen en als bedrijf relevant zijn en blijven. De basis voor de productie van chloor, loog en waterstof is het zeer zuivere zout dat we uit de zoutlagen in Nederland en Denemarken halen. Zout is een onvervangbare en essentiële grondstof die de basis vormt voor veel van de materialen die we dagelijks gebruiken en die ook nodig zijn voor verduurzaming. We hebben in zekere zin geluk in Nederland dat we over deze grondstof beschikken.

Daarnaast staat duurzaamheid hoog op onze agenda. Nobian heeft namelijk de ambitie om één van de meest duurzame chemische bedrijven in Europa te worden. Ons huidige doel is om in 2040 CO2 neutraal te zijn en we zijn in gesprek met de overheid om dit nog aanzienlijk te versnellen. We kijken dus naar de toekomst om onze kennis op het gebied van industriële elektrolyse zo goed mogelijk in te kunnen zetten bij duurzaamheidsprojecten. Een voorbeeld hiervan is het opschalen van de productie van groene waterstof via onze joint-venture HyCC. Onze expertise op het gebied van zoutwinning gebruiken we voor de ontwikkeling van opslag van groene energie in zoutholtes in de grond. Daarnaast leveren we via onze producten een bijdrage aan de energietransitie. Met onze competenties uit het verleden en heden streven we ernaar om onderdeel te zijn van de industrie van morgen. We kunnen dit natuurlijk niet alleen en daarom werken we ook nauw samen met kennisinstellingen, startups en andere partners.

Chemiepark Delfzijl

Het Legal Team

Net zoals Nobian is ook ons legal team grotendeels nieuw, wat ontzettend leuk is omdat we met elkaar kunnen bepalen hoe we ons positioneren binnen Nobian en wat we als team willen uitstralen. Ik vind het belangrijk dat wij ons als team onderscheiden door mee te denken met de business en proactief deel te nemen aan de discussies die spelen. Daarom hebben we ook meer gezocht naar generalisten dan specialisten voor de verschillende rollen.

Mijn team bestaat momenteel uit 2 juristen en een paralegal, ondersteund door een flexibele schil van diverse juristen en compliance experts. We hebben nauw contact met de General Counsel & Corporate Secretary, Dirk Meerburg, die ook verantwoordelijk is voor communicatie en public affairs. Hij heeft zich het afgelopen jaar gefocust op een aantal strategische zaken op board en executive niveau, maar hij is ook zeer betrokken bij de dagelijkse gang van zaken in het team.

Zout lossen Rotterdam

Complexe projecten

Onze duurzaamheidsprojecten, zoutwinnings- en chemieactiviteiten, ontwikkeling van energieopslag zijn allemaal complexe projecten, ook vanuit juridisch perspectief. Dus voor ons juristen zijn er genoeg uitdagingen op het vlak van vergunningstrajecten, ESG en compliance, maar ook de commerciële contracten zijn met de gestegen energieprijzen een interessant onderwerp, zowel commercieel als juridisch.

Daarnaast zijn we private-equity owned en werken we allemaal met de wetenschap dat er op een bepaald moment een transactie gaat plaatsvinden. Maar juist die verscheidenheid aan zaken en invalshoeken maakt ons werk ook zo interessant.

Uitdagingen

Mijn team en ik staan voor zowel interne als externe uitdagingen.

Nobian was voorheen een subdivisie van AkzoNobel en daarna Nouryon en nu zijn we een jaar een zelfstandig bedrijf. Dat betekent ook dat taken die voorheen door een hoofdkantoor van een multinational werden opgepakt, nu binnen Nobian zelf moeten worden opgepakt. Hierbij moeten we ons ook telkens de vraag stellen: moeten we het doen op de manier zoals het voorheen gedaan werd of kunnen we zaken anders aan pakken, op de Nobian manier? Ik noem dat het “Nobian-izen” van de processen. Zo stuur ik aan op het stap-voor-stap Nobian-izen van onze compliance structuur, de juridische processen en de manier waarop we als juridisch team de business adviseren en onze bijdrage leveren aan de toekomst van Nobian.

De chemische industrie staat voor een aantal grote uitdagingen op het gebied van duurzaamheid, diversiteit en complexe – telkens vernieuwende – regelgeving. Als juridisch team is het onze taak om mee te denken hoe Nobian op deze gebieden frontrunner is en blijft, bijvoorbeeld door toepassing van gedegen maar praktische governance, policies en contractuele bepalingen met strategische partners; ook voor onze productiesites in Duitsland en Denemarken die door ons juridische team vanuit Nederland worden ondersteund.

Als leidinggevende is het mijn taak om zorg te dragen voor de juiste balans tussen interessante werkzaamheden voor het team, dienstverlening aan de business, maar daarnaast ook om voldoende ruimte te laten voor ontwikkeling en groei van de teamleden. Dit zal voor mij een belangrijke focus zijn, met name in deze beginfase waar we ons als bedrijf en team in bevinden.

Zoutopslag Hengelo

Belangrijke thema’s voor 2023

ESG – Veel bedrijven, zo ook Nobian, barsten van de juiste ambities en goede initiatieven. We zien ook dat de huidige inflatie en de opstapeling van crisis op crisis de toekomst onzeker maakt. Veel bedrijven zullen bij economische neergang op een gegeven moment voor de keuze komen te staan van een goedkope of duurzame oplossing. Wat of wie geeft dan de doorslag? Het helpt om hierover al vooraf afspraken te hebben gemaakt, die ook voor de board en aandeelhouders inzichtelijk zijn. Wij hebben hiervoor overigens een goed fundament, met een verduurzamingsprogramma dat al meer dan 20 jaar bestaat, met een serieuze governance die dit jaar door EcoVadis als “platinum” (top 1% van de wereld) werd beoordeeld.

Diversiteit en inclusiviteit 2.0 – De meeste bedrijven zijn zich inmiddels wel bewust van de noodzaak en voordelen van diversiteit en vaak is dit een onderwerp dat ook op boardniveau besproken wordt. Een aantal bedrijven beschikt inmiddels over ambitieuze streefcijfers voor de vertegenwoordiging van vrouwen in het bestuur en de RvC. Wat betreft de multiculturele diversiteit valt er bij veel bedrijven nog een heleboel te verbeteren. Dit blijft een ingewikkeld onderwerp omdat daarvan geen statistieken mogen worden bijgehouden. De uitdaging nu is focus te houden op de implementatie ook als het niet direct bijdraagt aan de bottom line.

Naming & Shaming cultuur – Met de opmars van NGO’s en andere (activistische) belangengroepen met toegang tot de rechter of goed bereik in de media ontstaan er nieuwe risico’s tot reputatieschade. We hebben dit gezien bij Milieudefensie die publiekelijk 30 bedrijven aanspreekt op het ontbreken van een adequaat klimaatplan of bij Wakker Dier dat grote supermarkten via commercials aanspreekt op hun dieronvriendelijke producten (zoals de kiloknallers of plofkippen). Maar ook de SER zal in plaats van traditionele handhaving op de daadwerkelijke man-vrouw ontwikkelingen binnen bedrijven op basis van de Wet ingroeiquotum en streefcijfers gebruik maken van naming & shaming door de bedrijfsresultaten op het gebied van diversiteit openbaar te maken op de website. Waar publieke opinie voorheen een bijzaak was, zal het voor veel General Counsels en Compliance Officers nu een belangrijke en soms zelfs doorslaggevende overweging zijn bij hun advisering.

Membraan-Elektrolyse Bedrijf te Rotterdam

Wat bovenstaande onderwerpen verbindt, is de duidelijke verbreding van onze rol. Het traditionele idee van een soort ‘advocatenkantoor’ binnen een bedrijf, waar de business aanklopt voor louter juridische vragen is niet meer van deze tijd. Eerlijk gezegd al niet meer van de laatste 10 jaar. Ik vind het dan ook belangrijk dat we als juridisch leidinggevenden meebewegen met de maatschappelijke trends en naast het wetboek veel meer leunen op onze ‘soft-skills’. Het is daarnaast ook heel belangrijk om voldoende te weten over opkomende, maar nog niet volledig gereguleerde gebieden, zoals ESG. Daar moet je toch regelmatig op je eigen moreel kompas varen en op die basis de organisatie adviseren.

Koken en samen herinneringen maken

In mijn vrije tijd lees ik graag kookboeken. Het doorgronden van recepten – waarom bepaalde ingrediënten goed samengaan en hoe je de juiste balans tussen de smaken creëert – vind ik een leuke tijdsbesteding. Gelukkig houden zowel mijn man als mijn twee zoons (9 en 12) erg van koken en zijn zij inmiddels betere koks dan ik. Verder genieten we als gezin erg van stedentripjes en reizen. Fijne herinneringen maken met elkaar is toch het allerbelangrijkste.

Over de auteur(s)

GCN, the network for General Counsel