Geen schade, toch schande – het onvoorziene gevolg van aansprakelijkstelling bestuurders

Een bestuurder dient bij het uitoefenen van zijn of haar taak te handelen in het belang van de vennootschap en haar stakeholders. Ter invulling van deze norm bestaan wettelijke regels, principes van corporate governance en (soms) expliciete interne regels voor compliance. Deze regels voorkomen in individuele gevallen natuurlijk niet dat bestuurders alsnog aansprakelijk worden gehouden […]

You are unauthorized to view this page.

Over de auteur(s)

Florine Dunki Jacobs
Florine Dunki Jacobs is als advocaat werkzaam binnen de Corporate Litigation praktijk van Boekel. Zij adviseert cliënten, voornamelijk grote (inter)nationale organisaties, over geschillen met contractuele wederpartijen of geschillen binnen de onderneming, bijvoorbeeld tussen aandeelhouders of bestuurders. Daarnaast houdt zij zich bezig met kartelschadezaken. Met haar praktische werkwijze weet zij cliënten snel van een antwoord te voorzien.
Anouk Rosielle
Anouk Rosielle werkt sinds 2007 als advocaat binnen de praktijkgroep Litigation van Boekel. Anouk adviseert en procedeert over geschillen in ondernemingen, waaronder aandeelhoudersgeschillen, reorganisaties en aansprakelijkheid van bestuurders en commissarissen. Anouk adviseert en procedeert tevens regelmatig in internationale commerciële geschillen.