General Counsel aan ’t woord | Nicolette Limberger

Ecorus: van pionier naar solar specialist

In de relatief jonge, maar snel volwassen wordende zonne-energiesector is Ecorus uitgegroeid van pionier naar solar specialist. We zijn voor ambitieuze bedrijven die hun bedrijfsvoering willen verduurzamen de aangewezen partij. We ontwikkelen en realiseren optimale zonne-energie oplossingen (waaronder zonne-stroomsystemen op dak, zonneparken, carports en energy hub) waardoor onze klanten aan hun ESG ambities kunnen voldoen. Daarbij streven we de hoogste kwaliteitsstandaard na. Dat garandeert uiteindelijk het beste rendement. We hebben hiervoor alle disciplines in huis: van ontwikkeling, inkoop tot installatie maar ook onderhoud, monitoring en financiering. We bedienen een breed scala aan bedrijven: zon- en windontwikkelaars, energiebedrijven, vastgoedontwikkelaars, woningcorporaties en MKB bedrijven. We geloven daarbij in de kracht van samenwerking en investeren daarom in lange termijn-partnerships met onze klanten. Tevens bouwen en beheren we zonneparken voor ons eigen fonds, het Nationaal Zonne-energie fonds.  

Complementair team

Tot mijn komst was er geen bedrijfsjurist bij Ecorus. Het onderhandelen van contracten en het bijhouden van de corporate housekeeping werd door de oprichters zelf gedaan. Door de snelle groei van het bedrijf was dit op enig moment niet meer te doen voor ze en daarom gingen ze op zoek naar een General Counsel. Dat er geen voorganger was, zag ik als een unieke kans om naar eigen inzichten juridische zaken in te richten en bij te dragen aan de professionalisering van het bedrijf. Na ruim een jaar het alleen te hebben gerund kreeg ik de ruimte om het team uit te breiden. Het Legal team bestaat momenteel uit twee vaste juristen en één interim jurist.  We reizen alle vier tussen de kantoren Eindhoven en Amsterdam om zo de lijntjes met de organisatie kort te houden.

Ik ben trots op mijn team en het geeft me energie om met hen samen te werken. Ik heb een team van juristen samengesteld met diverse juridische achtergronden, talenten en werkervaring. Ieder van ons heeft een andere voorkeur wat betreft business activiteiten of werkzaamheden dat hij of zij interessant vindt, waardoor we een complementair team vormen en de diverse werkzaamheden goed kunnen verdelen. Onze werkzaamheden variëren van contracten opstellen en onderhandelingen voeren, energierechtelijke en bouwrechtelijke vraagstukken, projectfinanciering, M&A, inkoopcontracten, entiteiten management tot het juridische risicoprofiel van het bedrijf, strategische samenwerkingsverbanden, verzekeringskwesties, privacy & geschilbeslechting.

Ook wij zien het belang van een digitalisering van onze werkprocessen. We hebben recent een contract management omgeving ingericht, maken gebruik van digitale ondertekening en werken met een project management tool. In de toekomst zou ik daar graag een digitale contracten life cycle tool met een automatische drafting functie aan toevoegen. Een programma voor het bekijken van NDA’s lijkt mij ook zinvol, om de efficiëntie te verhogen. Maar de ervaring leert dat voor de implementatie van dergelijke processen het belangrijk is om iedereen daarin mee te nemen en dit vergt tijd. We kiezen er dus voor om de digitalisering van de juridische processen stap voor stap uit te rollen.

Teamdoelstellingen en focus

Een veel gehoord probleem van juridische afdelingen, maar het blijft een uitdaging om de focus te houden op de juridische vraagstukken die het meest relevant zijn voor het bedrijf. Door de grote behoefte aan operationele ondersteuning blijft er soms onvoldoende tijd over voor de realisatie van strategische doelstellingen. Om er voor te zorgen dat het team werkt aan de onderwerpen die vanuit bedrijfseconomisch en strategisch perspectief cruciaal zijn voor Ecorus heb ik in het begin van dit jaar een strategische teamdag georganiseerd. Met het team hebben we de belangrijkste behoeften en risico’s van de organisatie in kaart gebracht om op basis hiervan de teamdoelstellingen voor de komende periode vaststellen. Door een realistische planning te maken en bewust tijd in te ruimen voor de realisatie van strategische doelen, zorgen we ervoor dat we de focus op die zaken houden die het meest belangrijk zijn voor Ecorus.

Ook de Corona pandemie en de daarop volgende logistieke verstoringen de nodige uitdagingen met zich mee gebracht. Als aannemer werden we in begin 2021 geconfronteerd met enorme prijsstijgingen en vertraging bij leveranciers. Vanwege bestaande contractafspraken was het niet zonder meer mogelijk om de consequenties hiervan bij opdrachtgevers neer te leggen. Om te voorkomen dat Ecorus alle pijn nam, moesten we met commercieel-juridisch oplossingen komen om de negatieve gevolgen hiervan voor Ecorus maar ook onze klanten en onderaannemers zo veel mogelijk te beperken. Hier hebben wij als bedrijf van geleerd en we zijn nu ook beter voorbereid op de nog steeds stijgende prijzen en leveringsproblemen als gevolg van de situatie in Oekraïne.   

De E van ESG

Klimaatverandering is een gigantische maatschappelijke uitdaging. But we believe that the future is bright. Het ultieme doel van Ecorus is het sluiten van een kolencentrale. Anders gezegd, in 2030 willen we 3000 MW aan zonne-energie hebben gerealiseerd. Dat is namelijk het equivalent aan energie van een gemiddelde kolencentrale. Dit betekent dat we de komende jaren gemiddeld 200MW aan installaties moeten bouwen. Gelet op de ambities van onze klanten ziet het er zeker naar uit dat we dit samen met hen kunnen gaan realiseren. We zullen hierbij steeds moeten inspelen op de veranderende marktomstandigheden én wet- en regelgeving. Ik zie het als mijn rol om het Legal team te laten vooruitlopen op deze ontwikkelingen zodat we de business kunnen ondersteunen bij het bedenken en toepassen van innovatieve, slimme oplossingen op het gebied van zonne-energie. Recent zijn dat corporate PPA’s, floating zonneparken en opstalloos financieren. Maar ook de mogelijkheden binnen de energiewetgeving om met behulp van cable pooling, directe lijnen of MLOEA’s (meerdere leveranciers op één aansluiting) de capaciteitsproblemen in de energienetten op te lossen.

Als organisatie streven we er ook naar een duurzame bedrijfsvoering. Zo neem ik zelf mijn lunch mee in herbruikbare boterhamzakjes en rijd ik net als alle collega’s 100% elektrisch.

Geen telefoon en samen voetbal kijken

In de weekenden spreek ik graag af met familie en vrienden. Koffie drinken, borrelen en etentjes. Voor mijn werk moet ik veel lezen en breng ik veel tijd door zittend achter de laptop. Ik vind het daarom belangrijk om elke dag te wandelen. We wonen tegenover een bos, dus ook in de weekenden maken we altijd wel een ronde (waarbij de telefoons worden thuis gelaten!). Ook sport en lees ik graag en kijk ik graag voetbal met mijn man samen.

Als ik terugkijk op de afgelopen jaren bij Ecorus dan zijn die voorbij gevlogen. De organisatie groeit hard en de ontwikkelingen binnen de energie sector volgen elkaar snel op. We hebben een hardwerkend team dat alle uitdagingen met veel enthousiasme oppakt. Er is echter nog veel te doen en de komende jaren wil ik graag een bijdrage blijven leveren aan het realiseren van de ambities van Ecorus.

Nicolette Limberger

Over de auteur(s)

Nicolette Limberger
Ik ben 36 jaar oud en woon samen met mijn man in Oisterwijk. Na een rechtenstudie aan de Universiteit van Tilburg ben ik vertrokken naar Amsterdam om daar bij een tweetal topadvocatenkantoren in de internationale financieringspraktijk te werken. Na acht jaar werkzaam te zijn geweest als advocaat heb ik gekozen voor een in-house rol als General Counsel bij Ecorus. Ik voelde direct een klik met de oprichters (tevens directie) van Ecorus en zag een mooie uitdaging om op strategisch niveau als juridisch adviseur aan de slag te gaan. Sinds november 2021 maak ik zelf onderdeel uit van de directie van Ecorus; ik ben benoemd als Chief Legal Officer en ben samen met de CEO en CFO verantwoordelijk voor de strategie en het dagelijkse beleid van het gehele bedrijf dat inmiddels bestaat uit 100 medewerkers. Als Chief Legal Officer leid ik het Legal team. Tevens ben ik binnen de directie leidinggevende van het HR team. Deze toevoeging geeft mij de kans om ook betrokken te zijn bij het creëren van een plezierige en uitdagende werkomgeving voor alle medewerkers, wat goed aansluit bij mijn persoonlijke betrokkenheid.