Roland Voogt, General Counsel Greenchoice

GCN sprak met Roland Voogt, 40 jaar oud en General Counsel bij energieleverancier Greenchoice. Na ruim zeven jaar werkzaam te zijn geweest als advocaat heeft hij in 2013 de overstap gemaakt naar Greenchoice in Rotterdam. We vroegen Roland naar zijn ambities en uitdagingen als General Counsel bij een snelgroeiend jong bedrijf.

Greenchoice is een duurzame energieleverancier voor particuliere en zakelijke klanten in Nederland. Het bedrijf is 19 jaar geleden gestart op een zolderkamertje en is inmiddels uitgegroeid tot een bedrijf met circa 500 medewerkers (inclusief deelnemingen) en meer dan 600.000 klanten.

Duurzaamheid en klanttevredenheid
“Wij leveren uitsluitend 100% groene stroom en bosgecompenseerd gas: wij compenseren de CO2-uitstoot van het gasverbuik van onze klanten door over de hele wereld bomen te planten en bossen te beschermen. Vanaf de oprichting is duurzaamheid een belangrijke pijler onder het succes van het bedrijf. Dat zit ‘m niet alleen in de producten en diensten die wij leveren, maar is ook onderdeel van de bedrijfsvoering. Zo worden koffiebekers actief verzameld voor hergebruik en krijgen onze medewerkers standaard een NS-Business Card, waar ik zelf ook gebruik van maak. Daarnaast zit duurzaamheid in de mentaliteit van de medewerkers.”

“Ik kan mij een presentatie over onze nieuwe pensioenregeling herinneren, waarbij een van de eerste vragen die werd gesteld was of er wel duurzaam werd belegd. Dat is oprecht en ik denk dat klanten dat herkennen. Een andere belangrijke pijler is klanttevredenheid. Hierbij zetten we in op kwaliteit en goede bereikbaarheid van onze klantenservice die regelmatig in de prijzen valt. Zo zijn we dit jaar voor het 8e jaar op rij tot beste energieleverancier van Nederland uitgeroepen door Gaslicht.com.Vanuit onze duurzame visie en focus op klanttevredenheid stimuleren wij onze klanten om energie te besparen en bieden wij hulp bij het zelf opwekken ervan. Dat doen we door het aanbieden van slimme producten en diensten en het ondersteunen van lokale energiecoöperaties. Daarnaast investeren we zelf in lokale energieprojecten. Onze dochteronderneming KiesZon ontwikkelt grote zakelijke zonprojecten.”

Ethiek & Integriteit
“Greenchoice heeft als missie om de energietransitie in Nederland te versnellen. Dat kunnen we niet alleen. Daarvoor werken wij samen met heel veel verschillende partijen. Door onze duurzame uitstraling en hoge klanttevredenheid doen partijen graag zaken met ons en zijn wij een interessante werkgever. Dat is heel waardevol en we werken er dan ook hard aan om dat te behouden. Dat doen we door zelf het goede voorbeeld te geven, transparant te zijn in onze werkwijze (zowel intern als extern) en integer te handelen. Ethiek en integriteit zijn belangrijke waarden in onze bedrijfscultuur. Onze gedragscode reflecteert daar natuurlijk op en we vinden het belangrijk dat onze medewerkers daar naar handelen. We besteden daar ook aandacht aan door middel van een verplichte e-learning. Daarnaast komt het terug in het jaarlijkse medewerkerstevredenheidsonderzoek, waar we veel waarde aan hechten, en in onze compliance rapportages. Dat kleurt mede onze juridische advisering aan de business waar we regelmatig over sparren met ons team.”

Team Legal & Compliance: samenstelling en werkzaamheden
“Toen ik in 2013 in dienst trad van Greenchoice was het bedrijf een stuk kleiner dan nu. Er was toen wel al een compliance officer, maar nog geen bedrijfsjurist in dienst. Wat mij aansprak was de bevlogenheid van de medewerkers en de Rotterdamse manier van aanpakken. Van meet af aan werd ik bij allerlei projecten betrokken en was het samen met de business werken aan de verdere groei van het bedrijf. Onze groei heeft ertoe geleid dat er de afgelopen jaren twee bedrijfsjuristen bij zijn gekomen. We beschikken daarnaast over een netwerk van advocaten die bij specifieke werkzaamheden ondersteunen. Als Company Secretary ben ik betrokken bij het wekelijkse directieoverleg en de vergaderingen van de raad van commissarissen en aandeelhouders. Dat geeft een veel bredere blik op de verschillende disciplines en ontwikkelingen binnen het bedrijf, wat van meerwaarde is bij mijn werkzaamheden.”

Team Legal & Compliance van Greenchoice bestaat op dit moment uit drie juristen en een compliance officer. Met drie mannen en een vrouw variërend in de leeftijd  tussen de 30 en 50 jaar is de samenstelling van het team redelijk divers. De werkzaamheden van de juristen bestaan voor een belangrijk deel uit het opstellen van een breed scala aan contracten en het onderhandelen daarover. Daarbij kan worden gedacht aan energie inkoopcontracten, een samenwerking op het gebied van het slim laden van elektrische auto’s, het lanceren van een loyaliteitsprogramma voor klanten en het realiseren van een megabatterij bij Greenchoice’s eigen windpark Hartelkanaal om stroom op te slaan als daar geen vraag naar is.

“Eind 2018 heeft Greenchoice energieleverancier Qurrent overgenomen en het afgelopen jaar zijn we druk bezig geweest met het integreren daarvan in onze organisatie. Dit jaar hebben wij de energieleveranciers Huismerk Energie en De Groene Stroomfabriek overgenomen waar de nodige werkzaamheden voor ons team uit voortvloeien. Onze compliance officer onderhoudt contacten met onder meer de Autoriteit Consument & Markt, de toezichthouder op de energiemarkt. Daarnaast ziet de compliance officer erop toe dat dat Greenchoice voldoet aan wet- en regelgeving en geeft zij trainingen aan collega’s om dit actief onder de aandacht te (blijven) brengen. Omdat Legal & Compliance één team is weten we wie waar mee bezig is en leren we veel van elkaar.”

Groei, ontwikkeling en uitdagingen
“Met de groei van Greenchoice van de afgelopen jaren worden de projecten die wij doen steeds groter en complexer. De mate van specialisatie binnen de verschillende business onderdelen neemt toe en om ons werk goed te kunnen blijven doen ontwikkelen wij ons telkens verder.

Zo heb ik zelf onlangs het General Counsel Executive Program (GCEP) gevolgd  en kijk ik met veel plezier terug op een intensief, leerzaam en gevarieerd programma. Voor general counsels relevante onderwerpen werden behandeld door ter zake kundige en inspirerende professoren. Daarbij was er veel ruimte voor interactie met de groep en het delen van ervaringen, waardoor ik allerlei ideeën heb opgedaan. Daarnaast heeft het mij geholpen om meer strategisch naar mijn bedrijf en mijn team in het bijzonder te kijken. Het contact met de groep is gebleven en er is alweer een afspraak in de maak om binnenkort met elkaar bijeen te komen. Ik kan het GCEP van harte aanbevelen.

Ook op het gebied van legal & compliance zie ik de complexiteit als gevolg van nieuwe wet- en regelgeving toenemen. De onderlinge communicatie en samenwerking met de business wordt daarmee nog belangrijker. Ik zie dat als een mooie uitdaging die parallel loopt met de ontwikkeling van de medewerkers. Een andere uitdaging die daarmee verband houdt is dat de beschikbare tijd van ons team niet per definitie toeneemt en dat we dus scherp moeten kijken hoe we daar zo efficiënt mogelijk mee omgaan. Eén van de routes die we daarbij bewandelen is dat we verder gaan met het standaardiseren van contracten en processen (waar dat kan) en het geven van trainingen.”

Roland’s ambities: prive en zakelijk
“Ik woon met mijn vrouw en twee jonge kinderen met veel plezier in Zeist. In de weekenden gaan we vaak iets leuks met de kinderen doen. We wonen vlakbij een mountainbike route in een bosrijke omgeving, waar ik graag op de pedalen ga staan. Daarnaast ben ik lid van een gezellige tennisvereniging. Met het voorjaar op komst is het hoog tijd om weer eens een balletje te slaan. Als ik terugkijk op de afgelopen jaren bij Greenchoice dan zijn die voorbijgevlogen. De ontwikkelingen volgen elkaar snel op en we hebben een goed op elkaar ingespeeld team dat daar adequaat mee omgaat. Er is echter nog veel te doen en de komende jaren wil ik graag een bijdrage blijven leveren aan het realiseren van de ambities van Greenchoice.”