Hoe word je een inclusieve leider?

Doing things right én doing the right things. Het creëren van een diverse en inclusieve werkomgeving is niet zo makkelijk als het klinkt. En gaat ook niet vanzelf. Verandering begint aan de top. Welke concrete stappen kunnen leiders nemen om hiervoor te zorgen?

Diversiteit is al tijden een belangrijk thema binnen veel organisaties. Maar doing things right op dat vlak is nog niet zo makkelijk. Laat staan doing the right things. Het gaat ook niet vanzelf. Diversiteit begint aan de top. Welke concrete stappen kunnen leiders nemen om hiervoor te zorgen?  

Veel managers zien het belang van inclusieve teams inmiddels wel in. Het nut van verschillende inzichten aan tafel wordt allang erkend, maar een meer divers team vraagt ook een andere aanpak van het leadership. Want een verschil in achtergronden en visie betekent ook verschillende behoeftes. Daar waar oude aangeleerde methodes en gedrag voorheen afdoende waren, zien we nu dat leiders soms worstelen met het omgaan van verschillende belangen en verschillende generaties binnen teams. Hoe kunnen ze in een veranderende samenleving het beste uit hun mensen halen? Daar komt bij dat verschillende generaties ook andere drijfveren hebben en andere opvattingen over (werk)geluk.

Andere incentives
Dat vraagt niet alleen veel van managers. Ook de inrichting van bestaande processen speelt daarbij een rol, bijvoorbeeld als het gaat om hoe mensen worden beoordeeld. Want veranderende drijfveren maakt ook dat er andere incentives nodig zijn. Waar worden je mensen warm van en wat motiveert hen om nog succesvoller te worden? En welke waardering levert ze dat op aan het einde van het jaar? Financiële waardering lijkt allang niet meer de heilige graal.

Luister
Eigenlijk is het heel simpel. Praat met je mensen. En luister. Een goede tool om te weten wat er binnen je team en organisatie speelt is bijvoorbeeld het medewerkerstevredenheid onderzoek. Dat is een effectief middel om op een anonieme manier data te verzamelen. Jaarlijks herhalen van het onderzoek zorgt ervoor dat je kan nagaan in hoeverre aanpassingen in beleid ook daadwerkelijk effect hebben gehad. Plan daarnaast wekelijkse 1-op-1 gesprekken met je teamleden. Dat klinkt wellicht tijdrovend, maar het vrijmaken van 10 minuten per week om te horen hoe het echt gaat en waar iemand enthousiast van wordt, kan een groot verschil maken in werkgeluk. En levert veel bruikbare informatie op waar je als leider je voordeel mee kunt doen. 

Kleine aanpassingen
Het vergroten van diversiteit in een organisatie wordt gestimuleerd door het maken van (kleine) aanpassingen in bestaande processen. Vooral daar waar het gaat om beoordelen en aannemen. Het is essentieel dat leiders die betrokken zijn bij het beoordelen en selecteren van talent zich bewust zijn van hun eigen biases. Bias awareness training is key. Ook is het van belang om te kijken naar hoe beoordelingsdata wordt verzameld: is feedback een onderdeel en is de groep van beoordelaars divers genoeg. Ook bij het aannameproces ligt ‘unconscious bias’ op de loer. Want als het gaat om het aannemen van nieuw talent voor het eigen team, wordt snel gekozen voor de kandidaat waar een klik mee is. Al is dat wellicht lang niet altijd degene die andere vaardigheden of verfrissende inzichten meebrengt. Als het gaat om aanname van nieuw talent kan een objectieve stem uitkomst bieden. Wijs dedicated collega’s aan die bepalen of iemand binnen de organisatie past. Zorg voor een divers team en neem de selectiecriteria nog eens onder de loep. Op die manier is de kans groter dat binnen teams uiteindelijk alle vaardigheden aanwezig zijn die nodig zijn om de klant te bedienen.

De gemene deler
Communiceren en luisteren naar elkaar blijft belangrijk en draagt bij aan het vergroten van erkenning en acceptatie. Vooral daar waar verschillende generaties op de werkvloer samen komen. Heb het daarnaast ook eens over de gemene deler. Weten van elkaar waarom je kiest voor het werken bij dezelfde organisatie kan verrassende inzichten opleveren. Diversiteit gaat hand in hand met inclusiviteit. En dat is misschien nog wel veel belangrijker. Want als je zorgt voor een inclusieve werkomgeving waar iedereen een stem heeft en zichzelf kan zijn, dan volgt diversiteit vanzelf.

* * * * *

Interesse in het thema leiderschap en persoonlijke ontwikkeling? Volg een van Dentons’ webinars over dit thema:

  • 25 januari 2024 om 16:00: How to be an effective and trusted leader
  • 8 februari 2024 om 16:00: Leading, managing and implementing change
  • 29 februari 2024 om 16:00: Do you have good EQ? Are you sure?

Kijk op www.dentons.com/client-experience voor meer informatie, webinars over andere thema’s en links naar eerder uitgezonden webinars.

Over de auteur(s)

Manja van Asma | Dentons