Hoge Raad: Verschoningsrecht in-house counsels

Please find the most important takeaways (in English) below.

Afgelopen woensdag, 25 mei 2022, heeft de Hoge Raad een belangrijke uitspraak gedaan met concrete aanwijzingen over de voorwaarden voor het inroepen van verschoningsrecht door (buitenlandse) in-house legal counsel die in Nederland werken. In deze zaak betrof het in-house legal counsel van Shell.

Het Professioneel Statuut blijft, anders dan eerder werd aangenomen, in alle gevallen nodig. De werkgever dient de advocaat in staat te stellen zijn beroeps- en gedragsregels na te leven, waaronder ook de verplichtingen met betrekking tot geheimhouding en de vrije en onbelemmerde uitoefening van het verschoningsrecht. De advocaat moet ook altijd kenbaar maken dat hij in die hoedanigheid optreedt. Het verschoningsrecht ziet alleen op datgene wat de advocaat in die hoedanigheid is toevertrouwd. Van belang is vervolgens of de werkzaamheden verband houden met een aanhangige of te verwachten procedure. En let op: ‘kale’ feiten, hoewel relevant voor een mogelijke procedure, vallen (meestal) niet onder het verschoningsrecht.

============

Takeaways for foreign legal counsel practicing in-house in The Netherlands

The Dutch Supreme Court has clarified the conditions for invoking legal privilege for foreign in-house legal counsel practicing in The Netherlands. If foreign in-house legal counsel:

(i) come from a jurisdiction in the EU, EEA or from Switzerland, they are considered ‘visiting counsel’ (under a specific regime) and they are only required to have a so-called ‘Professional Statuut‘ as per the Dutch Bar Rules, or a document from their own jurisdiction offering similar protection and safeguards for their independence;

(ii) come from another jurisdiction, they (a) must be able to rely on privilege under the professional Bar-rules of their jurisdiction of origin, and (b) the work that they’ve done must fall within scope of the type of work that would be protected by Dutch privilege for a Dutch qualified lawyer (advocaat) if such Dutch lawyer wanted to invoke Dutch privilege, and (c) they must have a signed ‘Professioneel Statuut’.

Over de auteur(s)

Valérie van den Berg
Valérie van den Berg – Baker McKenzie
+31 20 551 7843
Valerie.vandenBerg@bakermckenzie.com
Profile page