Intervisie staat bekend als een vorm van kwaliteitsbevordering. Maar intervisiebijeenkomsten kunnen ook het werkgeluk van werknemers vergroten, zeker in Coronatijd. Wat is nodig voor deze quality time met een plus?

Een vervelende interactie zat Marietta* hoog. Ze bracht de kwestie in tijdens een eerste intervisiebijeenkomst met peers. De vragen die de andere deelnemers stelden legden bij Marietta een blinde vlek in haar aanpak bloot. Dit raakte zoveel snaren dat de groep graag langer dan gepland wilde doorpraten. Na afloop zei Marietta zichtbaar opgelucht: ‘Kunnen we dit alsjeblieft vaker doen?’

Werkgeluk
Intervisie is een georganiseerd vraaggesprek tussen vakgenoten, zo definiëren de studieboeken. Deelnemers brengen zelf het gespreksonderwerp in: een situatie waarin zij zelf een actieve rol hadden en waar ze een onderzoeksvraag bij hebben. Het doel van de intervisie is dan voor een of twee deelnemers die casus te onderzoeken, zonder oordeel, zonder discussie en in eerste instantie ook zonder adviezen. De vragen aan degene die het onderwerp inbrengt geven meer zicht op de situatie en manieren om anders te handelen. De overige deelnemers leren daar ook van: vaak herkennen zij zich in het gespreksonderwerp. In sommige intervisiemodellen geven deelnemers elkaar zelfs tips na de vragenrondes.
Dat intervisie zo kwaliteit bevordert, staat buiten kijf. Maar intervisie kan ook het werkgeluk van werknemers vergroten. Tijdens een intervisie, met gelijkgestemden zonder hiërarchische verhoudingen, bieden de deelnemers elkaar immers een luisterend oor. Collega’s ondersteunen elkaar, helpen elkaar bij het oplossen van werkproblemen en verdiepen hun onderling contact. Zeker in Coronatijd kan intervisie zorgen voor quality time met een plus: tijdens de intervisiebijeenkomst kunnen werknemers niet alleen hun problemen kwijt, ze werken er ook aan.

Opstarten
U kent intervisie wellicht van de bijeenkomsten die GCN aanbiedt. Maar binnen uw bedrijf kunt u ook intervisiegroepen opstarten, niet alleen om kwaliteit te bevorderen, maar ook op het werkgeluk van werknemers te vergroten. Waar moet u dan rekening mee houden?

  • Intervisie staat of valt bij een veilige omgeving. Vermijd daarom hiërarchische verhoudingen en maak horizontale groepen voor collega’s die soortgelijke ervaringen hebben. Vier tot acht deelnemers is ideaal.
  • De veiligheid wordt geborgd door vertrouwelijkheid. Zorg dus dat intervisiegroepen plaatshebben in een besloten ruimte en benoem de vertrouwelijkheid vooraf. Laat de deelnemers daar ook mee instemmen: wat we bespreken blijft binnen deze groep.
  • Online intervisie is ook een optie. Verplicht dan wel dat alle deelnemers hun camera aan hebben zodat iedereen elkaar goed kan zien. Laat de deelnemers alleen inbellen vanuit een afgesloten ruimte vanwege de vertrouwelijkheid.
  • Ruim 1,5 tot 2 uur in voor een intervisiebijeenkomst (NB: advocaten in dienstbetrekking moeten sowieso sessies van minimaal 2 uur volgen). Plan extra tijd na afloop zodat de volgende bespreking niet meteen wacht. Zorg daarnaast voor enige regelmaat in bijeenkomsten: om de maand kan een prettig ritme zijn.
  • Overweeg te investeren in goede begeleiding. Tijdens een intervisie volgt de groep een bepaalde methode en een begeleider bewaakt dat proces. Het is ook mogelijk om via een cursus effectieve intervisiegespreksbegeleiding te leren. Zo is te voorkomen dat het gesprek verzandt in alleen gezellig bijpraten of stoom afblazen. Intervisie is immers meer dan dat.
  • Om de voormalig Amerikaanse president Franklin Rooseveldt te parafraseren: ‘Kies een methode en probeer het.’ En als werknemers expliciet in de gelegenheid worden gesteld tijd aan intervisie te besteden, wees dan niet verbaasd als de vraag komt: ‘Kunnen we dit vaker doen?’

* De naam is gefingeerd en de casus is aangepast om vertrouwelijkheid te waarborgen.

Nathalie Gloudemans-Voogd is intervisiegespreksleider bij Clifford Chance en coacht advocaat-stagiaires bij het opdoen van proceservaring