Litigation: ontwikkelingen die alle GCs aangaan

Met de aanscherping van Europese wetgeving op het gebied van dataprivacy en ESG nemen ook civiele collectieve procedures daarover een vlucht. Hoe ontwikkelt die trend zich in Nederland in 2024? Sociaal-economische en technologische ontwikkelingen hebben het afgelopen decennium gezorgd voor grote maatschappelijke veranderingen. Dat vindt ook zijn weerslag in de aard van geschillen tussen zakelijke […]

You are unauthorized to view this page.

Over de auteur(s)

Anouk Rosielle | Dentons