De aanvraag van een ontslagvergunning moet worden onderbouwd met allerhande financiële informatie. Dit betekent dat deze bedrijfsgevoelige informatie ook bij de werknemer terechtkomt. U kunt echter proberen dit te voorkomen en tegelijkertijd toch het risico van ziekmelding door de werknemer ontlopen.

Indien een bedrijf de arbeidsovereenkomst met één of meer werknemers wil opzeggen wegens de slechte financiële situatie van het bedrijf, is hiervoor een ontslagvergunning van het UWV vereist. De aanvraag voor een dergelijke vergunning moet uitgebreid worden onderbouwd. Het UWV vraagt onder andere om financiële gegevens van de voorafgaande drie boekjaren, informatie over het lopende boekjaar en prognoses voor de komende 26 weken bij ongewijzigd en gewijzigd beleid. Daarnaast moet ook persoonsinformatie worden overgelegd ten aanzien van werknemers die niet voor ontslag in aanmerking komen. Deze informatie is nodig om te checken of de werkgever de juiste werknemers voor ontslag voordraagt. De volledige aanvraag, inclusief de onderliggende stukken, worden door het UWV aan de werknemer gezonden. De werknemer krijgt hiermee de beschikking over een grote hoeveelheid vertrouwelijke informatie.

Voordeel van het indienen van een ontslagaanvraag is dat de werknemer nadat de aanvraag is gedaan geen misbruik meer kan maken van de ontslagbescherming bij ziekte. In geval van ziekte geldt een opzegverbod. De werkgever mag de arbeidsovereenkomst niet opzeggen gedurende de tijd dat de werknemer zijn werkzaamheden niet kan verrichten wegens ziekte, tenzij de werknemer reeds twee jaar ziek is en er geen uitzicht is op herstel binnen 26 weken. Indien een werknemer weet dat ontslag dreigt, kan hij ervoor kiezen zich snel ziek te melden. Echter, wanneer de werkgever op het moment van ziekmelding al een ontslagaanvraag heeft ingediend bij het UWV, is het opzegverbod niet van toepassing.

De UWV procedure biedt een mogelijkheid om te profiteren van de blokkering van het opzegverbod zonder direct alle gevoelige informatie te verstrekken. Een aanvraag van een ontslagvergunning bestaat uit drie delen. In deel A dient een beperkte hoeveelheid informatie over de werkgever te worden ingevuld. Het betreft onder andere contactinformatie. Deel B moet voor iedere werknemer waarvoor een ontslagvergunning wordt aangevraagd te worden ingevuld. De vragen zien bijvoorbeeld op persoonlijke gegevens van de werknemer, zijn functie en het type arbeidsovereenkomst. Deel C is het belangrijkste onderdeel van de aanvraag. Dit deel ziet op de onderbouwing van de ontslaggrond. Het UWV neemt een aanvraag voor een ontslagvergunning pas in behandeling wanneer de aanvraag compleet is. Dat wil zeggen, indien alle drie de formulieren volledig zijn ingevuld en met de gevraagde bijlagen zijn ingediend. Het opzegverbod wordt echter geblokkeerd vanaf het moment dat een aanvraag wordt ingediend. Ook als deze incompleet is.

Een werkgever kan er dus voor kiezen om in eerste instantie slechts deel A in te dienen. Bij het insturen van dit formulier wordt een lijstje met namen, adresgegevens en BSN van de betreffende werknemer(s) toegevoegd. De werkgever krijgt vervolgens acht dagen de tijd om de ontslagaanvraag te completeren en de delen B en C in te vullen. Gedurende deze periode kan de werkgever proberen overeenstemming te bereiken met de werknemer(s). Indien een beëindigingsovereenkomst wordt overeengekomen, is het indienen van de overige formulieren niet meer nodig en hoeft dus geen bedrijfsgevoelige informatie te worden gedeeld. Lukt dit niet binnen acht dagen, dan kan om veertien dagen uitstel worden verzocht. Na het bereiken van overeenstemming kan in verband met de bedenktermijn nogmaals een uitstel van veertien dagen worden gevraagd. Bijkomend voordeel van deze route is dat veruit het grootste deel van de tijd en juridische kosten gaan zitten in het invullen van deel C. Indien de werkgever verwacht overeenstemming te kunnen bereiken met de betreffende werknemer(s) is deze route ook daarom zeker een poging waard.

Over de auteur:

vanbeers_annette_portrait-small-2016Annette van Beers
Annette van Beers is advocaat arbeidsrecht bij Norton Rose Fulbright in Amsterdam. Ze adviseert op alle gebieden van het arbeidsrecht inclusief medezeggenschapsrecht, (collectief) ontslagrecht en data privacy. Annette is lid van de Vereniging Arbeidsrecht Advocaten Nederland.