Optimaliseren van bedrijfscultuur, het moet nu echt gaan gebeuren!

Het onlangs gepubliceerde consultatiedocument van de Monitoring Commissie Corporate Governance Code (Commissie) bevat specifieke best practice bepalingen over het onderwerp cultuur binnen de onderneming. De Commissie vindt dat de Code nadrukkelijk aandacht moet besteden aan cultuur. Cultuur is: “het geheel van normen en waarden die op alle niveaus van de onderneming worden uitgedragen en nageleefd”. […]

You are unauthorized to view this page.

Over de auteur(s)

Ep Hannema
Ep Hannema is partner bij wereldwijd advocatenkantoor Norton Rose Fulbright. Hij richt zich binnen zijn ondernemingsrechtpraktijk op (internationale) fusies, overnames en joint ventures. Daarnaast adviseert hij senior management op het gebied van fraude risico, ethiek, corporate governance en compliance.