Over herziening van beslagrecht

Per 1 oktober 2020 is het beslag- en executierecht gemoderniseerd. Het is doelmatiger, doeltreffender en (daarmee) minder belastend geworden voor zowel de schuldeiser als de schuldenaar. Wijzigingen in het beslag- en executierechtBij wet van 3 juni 2020 is het beslag- en executierecht met ingang van 1 oktober 2020 op onderdelen gewijzigd (Stb. 2020, 177). Niet […]

You are unauthorized to view this page.

Over de auteur(s)

mr. dr. S.A. (Sonja) Kruisinga
mr. G.J. (Gert Jan) Boeve