GCN Denktank Dispute Resolution 2023: ADR YOU IN?

Resultaten GCN Dispute Resolution Survey 2023

De Denktank begon met het bespreken van de belangrijkste conclusies van de GCN Dispute Resolution Survey 2023. In 2021 verscheen de (eerste) General Counsel NL Litigation Survey 2021 met het voornemen om eens in de twee jaar een vergelijkbare Survey uit te voeren. Vandaag (13 april 2023) verscheen de tweede versie. Dit jaar hebben we de Survey omgedoopt naar General Counsel NL Dispute Resolution Survey. Bij het oplossen van geschillen verdienen naast litigation immers ook alternatieven als mediation en arbitrage alle aandacht. Via deze link kan je alle resultaten downloaden in bijgaand kader vind je de meest opvallende conclusies.

ADR YOU IN?

Geen enkel bedrijf wil Corporate geschillen. Toch neemt het aantal discussies met stakeholders toe. Dit vraagt om een visie van GCs op het voorkomen van geschillen én over het oplossen van geschillen. Een moderne GC moet dan eigenlijk verder kijken dan alleen Corporate Litigation. Litigation kost immers relatief veel geld en tijd en de relatie met de wederpartij is vaak voorgoed verziekt. Maar hoe dan? De ontwikkelingen rondom Corporate Mediation en andere Alternative Dispute Resolutions zijn in een stroomversnelling gekomen en dat kan GCs en hun bedrijven enorm helpen.

De Amerikaanse markt loopt hierin voorop en Peter Kamminga, internationaal arbiter en mediator (met name in Amerika, maar ook in Nederland), en Timo Jansen, als advocaat expert in het voorkomen en oplossen van ondernemingsrechtelijke en contractuele geschillen en verbonden aan Lexence, deelden hun visie hierop. Dit leidde tot boeiende gedachtewisselingen met de aanwezige General Counsel over met name Corporate Mediation. Peter legde uit dat de rol van de mediator bij Corporate Mediation processen in Amerika sterk oplossingsgericht en praktischer is dan in Nederland. De mediator neemt in Amerika doorgaans een stevige procesrol, maar geeft ook visies op de posities van partijen en de inhoud van het conflict. In Nederland hebben mediators in de opleiding geleerd om vooral gespreksleider te zijn waarbij partijen zelf aan de oplossing van het geschil werken. In de praktijk neemt de mediator hier een vrij behoudende/faciliterende rol in.

Ook in Amerika zijn Corporate Mediators neutraal, maar hun rol is actiever waardoor de mediation vaak succesvol is. Het is daarbij van belang dat de mediators kennis van de branche hebben en verstand van het onderwerp van geschil hebben. Het dienen ook innemende en overtuigende persoonlijkheden te zijn die snel het vertrouwen van partijen wekken. Een belangrijke organisatie in dit verband is JAMS (www.jamsadr.com) waar bedrijven (zeer) ervaren Corporate Mediators kunnen selecteren. Ook Peter is daarbij aangesloten.

Praktisch gezien werkt vrijwel elke Corporate Mediation in Amerika als een pressure cooker: na een intake van ongeveer een uur waarbij partijen in een plenaire bespreking kort hun visie kunnen weergeven, gaan partijen uiteen naar verschillende kamers en pendelt de mediator tussen de verschillende kamers heen en weer en helpt hij/zij actief mee om tot een oplossing te komen. Soms duurt dit een volle dag of zelfs enkele dagen en de kans op succes is relatief groot. Het is van belang dat de partijen afgevaardigden aanwezig hebben die de bevoegdheid cq het mandaat hebben om ter plekke knopen door te hakken.
Als Corporate Mediators in Nederland een actievere rol zouden innemen, vergelijkbaar met die in Amerika, zou dit er mogelijk voor zorgen dat bedrijven ook in ons land vaker gaan besluiten om Corporate Mediation in te zetten als middel om geschillen te beslechten. Dit vergt aanpassingen in de opleiding (meer actief dan passief) en wat kan helpen is het samenstellen van een register van Corporate Mediators die bewezen hebben een actieve aanpak te beheersen, zoals JAMS in Amerika. Essentieel is het vinden van de juiste persoon voor de job. Niet alleen inhoudelijk, maar in de meest brede zin van het woord.

Het gedegen en vaker inzetten van Corporate Mediation leidt naar verwachting tot minder hoge kosten voor de bedrijven en het sneller oplossen van conflicten en een relatie die mogelijk hersteld kan worden. Bijkomend voordeel is dat de druk op de al zwaar belaste rechterlijke macht wordt verminderd.
Veel dank aan GCN-Partner Lexence die deze Denktank de gastheer was!

Over de auteur(s)

General Counsel Netherlands