Trends in het gebruik van W&I-verzekeringen

In toenemende mate worden bij overnames zogenaamde warranty & indemnity (W&I) verzekeringen afgesloten. Er zijn hierbij verschillende interessante trends waarneembaar. AlgemeenOvernamecontracten bevatten normaal gesproken garanties en vrijwaringen die worden afgegeven door de verkoper ten aanzien van de staat van de vennootschap en de onderneming. Het risico dat hieruit voortvloeit voor een verkoper kan worden verlegd […]

You are unauthorized to view this page.

Over de auteur(s)

Ruben Tros
Tom van den Bosch