Het was een veelbewogen jaar! De maand december is altijd een mooie maand om stil te staan bij het signaleren van trends. Bovendien vormt het daaropvolgende kalenderjaar vaak een startpunt voor het invoeren van nieuwe wet- en regelgeving. Clifford Chance-advocaten afkomstig uit verschillende praktijkgroepen geven een korte vooruitblik op zaken die voor general counsels in 2017 relevant zouden kunnen zijn. Uiteraard waren de ontwikkelingen rond het Brexit referendum ‘hot‘ in 2016. U treft daarom in dit artikel een link naar de Clifford Chance Brexit Insights pagina, waar wij onze relaties nieuwe inzichten en actuele informatie aanbieden betreffende dit thema.

Ilse van Gasteren, counsel in de Banking & Finance-praktijk
In 2017 verwachten we de inwerkingtreding van de Nederlandse pre-pack wetgeving, genaamd WCO I. Met deze wet wordt eindelijk de praktijk van de in stilte voorbereide surséance van betaling geformaliseerd en zullen alle rechtbanken deze dus toepassen. Voorheen was het nog onduidelijk of een rechtbank daartoe bereid was, bij gebrek aan wetgeving op dit gebied.

Verder verwachten we in 2017 de aanname van een wetsvoorstel ten aanzien van een dwangakkoord buiten faillissement, genaamd WCO II. Voor ondernemingen betekent dit dat het herstructureren van kapitaalstructuren, zowel vreemd als eigen vermogen, makkelijker wordt. Voor de directie van Nederlandse ondernemingen in zwaar weer is dit enerzijds een goede ontwikkeling omdat er meer opties zijn om tot een oplossing te komen. Anderzijds zal het voor diezelfde directie ook een uitdaging zijn om alle opties te kunnen overwegen, waarbij kostenbeperking uiteraard een belangrijke rol zal spelen.

Michiel Sunderman, partner in de belastingadviespraktijk
Never a dull moment. De internationale fiscale ontwikkelingen buitelen over elkaar heen. Zojuist is de draft MLI (Multilateral Instrument) gepubliceerd waarmee de OECD uitvoering wil geven aan bepaalde aspecten van de anti-BEPS (Base Erosion and Profit Shifting) rapporten die vorig jaar zijn gepubliceerd.  De EU Commissie zit ook niet stil. Er is een paar richtlijnen die volgend jaar door de lidstaten moeten worden geïmplementeerd zoals de ATAD (Anti-Tax Avoidance Directive) I en II.  Verder ligt er nu een ontwerprichtlijn voor betreffende de CCTB (Common Consolidated Corporate Tax Base) en verwachten we een richtlijn over de CCCTB ( Common Consolidated Corporate Tax Base). De CCTB richtlijn heeft kort gezegd als doel de grotere ondernemingen in de EU de grondslag van hun belasting in elk land op dezelfde wijze te laten berekenen. Ook staat de CCCTB een geconsolideerde EU-aangifte toe. Vervolgens wordt dan de grondslag op grond van een formule verdeeld over de verschillende EU-lidstaten. Lekker makkelijk, zo op het eerste gezicht, maar nader bekeken een buitengewoon complexe exercitie. Natuurlijk bestaat er veel politieke weerstand bij de EU-lidstaten tegen het opgeven van een deel van ieders belastingsoevereiniteit.

Floris van de Bult, partner in de arbeidsrechtpraktijk
Wij verwachten dat in 2017 een aantal arbeidsrechtelijke onderwerpen zullen gaan spelen waar general counsels mee te maken kunnen krijgen. De nieuwe Arbowet zal naar verwachting per juli 2017 in werking treden. Deze wet brengt verplichtingen met zich mee waar het gaat om de uitgangspunten van het – verplicht af te sluiten – basiscontract met de Arbodienst. Maar de wet voorziet ook in de verplichting om in overleg met de ondernemingsraad een ‘preventiemedewerker’ aan te stellen, het recht voor werknemers op een second opinion bij een andere arbo-arts en een beter toegankelijke arbodienst door het in het leven roepen van een ‘arbeidsomstandigheden’ spreekuur. En, hoewel op het snijvlak tussen arbeidsrecht en fiscaal recht, blijft de Wet DBA ons bezighouden. Handhaving zal vooralsnog, anders dan voor ‘kwaadwillende’ opdrachtgever (en opdrachtnemers), tot 1 januari 2018 uitblijven. Maar de gemiddelde werkgever zal zijn bestand aan zzp’ers onder de loep willen nemen met een mogelijke herziening van zijn flexibele schil of de onderliggende contracten tot gevolg.

Brexit Toolkit
Bij Clifford Chance is men al enige jaren geleden begonnen met het voorbereiden op een eventueel Brexit-besluit en de praktische gevolgen hiervan voor zowel de private als de publieke sector. Op de website treft u een Brexit Insights pagina waar u de nieuwste inzichten van Clifford Chance-deskundigen met betrekking tot Brexit kunt vinden. De Brexit Topic Guide op de Clifford Chance Financial Markets Toolkit pagina bevat al relevante publicaties en opnames van “Insights on Brexit” gesprekken en andere hulpmiddelen die mogelijk voor u bruikbaar kunnen zijn.

Over de auteurs:

Ilse van Gasteren specialises in restructurings and insolvencies, advising clients ranging from chemical group Lyondellbasell to leading financial services firms such as RBS, ABN AMRO, Rabobank and ING. Ilse is also a regular speaker at conferences and the author of numerous articles for legal journals, amongst others regarding the subject of Dutch enforcement processes and Schemes of Arrangements in The Netherlands.

 

 

 

 

Michiel Sunderman specialises in corporate tax and assists on cases involving M&As, cross-border transactions and structured finance transactions. Michiel has advised a diverse range of clients from the Sanoma media group, various private equity houses such as Waterland, CVC and Gilde to leading financial services institutions including Barclays, Rabobank and RBS.

 

 

 

 

Floris van de Bult is Partner and head of the Amsterdam Employment practice. He advises both domestic and international companies on the full range of employment work, specializing in fraud and compliance matters, remuneration in the financial sector, cross-border reorganisations, employment-related data protection and the employment and benefits aspects (including incentives) of complex international M&A transactions.