Veranderende wetgeving, uitbreiding van het takenpakket en vooral die alsmaar toenemende stroom aan informatie; de hedendaagse General Counsel komt handen te kort. “Te weinig tijd, te veel werk”. Gelukkig zijn er steeds meer innovatieve oplossingen beschikbaar die de GC kan helpen. Veel van deze oplossingen maken gebruik van Artificial Intelligence (AI). Jan Scholtes, Chief Strategy Officer van ZyLAB, Nederlandse leverancier van eDiscovery en Information Governance oplossingen, geeft hieronder een praktisch overzicht van de mogelijkheden.

Bij AI wordt nog vaak gedacht aan science fiction en robots in een verre toekomst. Ten onrechte, want het moderne bedrijfsleven vinden nieuwe AI-technologieën in hoog tempo hun weg naar de praktische uitvoering. Ook naar op de juridische afdeling. Vooral als het gaat om het efficiënt doorzoeken van grote hoeveelheden data en bijvoorbeeld bij contract analyse, neemt de toepassing van AI een sterke vlucht.

Bij juridisch, strafrechtelijk en veel commercieel onderzoek leidt traditioneel zoeken met ‘gewone’ zoektermen niet meer tot goede resultaten. Om uit de enorme hoeveelheid gegevens die moeten worden doorzocht relevante informatie te verkrijgen, is het nodig deze gegevens automatisch te verrijken. Vervolgens kan worden gezocht op verborgen patronen en verbanden en kunnen gegevens ten slotte worden gefilterd, gesorteerd, gevisualiseerd en geprioriteerd.

Voorspellen van data

De enorme hoeveelheden data waar we tegenwoordig over beschikken in combinatie met steeds snellere computers, maakt toepassen van zelflerende systemen, ook wel “machine learning” genoemd, steeds beter mogelijk.

Machine learning draait om het ontdekken van patronen en verbanden in grote datasets. Aan de hand van zogenaamde trainingsdata wordt een classificatiesysteem getraind. Nieuwe stukjes data worden vervolgens geclassificeerd aan de hand van (latente) patronen die ontdekt zijn in de trainingsdata. Zo wordt het na genoeg training, uiteindelijk mogelijk om het gedrag van nieuwe data te voorspellen.

Machine learning, Natural Language Processing (NLP) en aanverwante technieken als data- of textmining, Big Data-analyse, predictive coding vallen allemaal onder de overkoepelende term Artificial Intelligence. In de oplossingen van ZyLAB worden al deze technieken ingezet om specifieke document categorieën te ontdekken en in die documenten relevante informatie te vinden. Het gebruik van AI heeft veel voordelen en kent vele toepassingen.

Contract analyse

Artificial Intelligence is uitermate geschikt om in te zetten bij het identificeren van contracten voor de invoer in een contractmanagement systeem of het verzamelen van relevante documenten voor M&A-onderzoeken, due diligence of verslag voor zakelijke transacties. Dit zijn zeer tijdrovende processen waaraan veel risico’s kleven als het met de hand wordt gedaan.

Door gebruik te maken van de eerdergenoemde geavanceerd zoek- en textmining technologieën, NLP en machine learning kan relevante documentatie automatisch worden gedefinieerd, gezocht, gevonden en geïndexeerd. Na identificatie wordt met dezelfde technieken vooraf gedefinieerde informatie zoals prijs en betalingsvoorwaarden, vervaldatum, landen en locaties, producten en hoeveelheden, vertrouwelijkheid en bepalingen van aansprakelijkheid, change of control clausules en nog vele op maat gemaakte clausules geïdentificeerd.

Data-analyse en Artificial Intelligence worden binnen de juridische wereld ook al toegepast in bijvoorbeeld mededingingsrechtelijk onderzoek en in eDiscovery. Maar de techniek biedt veel meer, vaak nog onbenutte mogelijkheden. Denk bijvoorbeeld aan technology assisted review (TAR) bij de voorbereiding van M&A-deals en financiële transacties, snellere due diligence, contractanalyse en grootschalig documentonderzoek op specifieke vragen. Het volledig handmatig verzamelen, filteren en analyseren van informatie is niet langer nodig.

Meer weten?

Op vrijdag 7 oktober zal Rik van Poppel van ZyLAB op het General Counsel NL Najaarscongres 2016 in Amstelveen een ronde-tafel discussie co-hosten met als titel “Artificial Intelligence in de dagelijkse praktijk van de General Counsel”.

ZyLAB is het enige Nederlandse softwarebedrijf met meer dan 30 jaar ervaring in eDiscovery en informatiemanagement en heeft zich bewezen in talrijke grootschalige corporate en strafrechtelijke zaken over de hele wereld. Meer informatie op www.zylab.nl

Over de auteur:

Jan ScholtesProf. dr. ir. Johannes (Jan) C. Scholtes is Chairman en Chief Strategy Officer van ZyLAB en bekleedt sinds 2008 de buitengewone leerstoel ‘Text Mining’ van de faculteit ‘Knowledge Engineering’ aan de Universiteit van Maastricht.