Ja, wij doen mee en steunen dit initiatief!

Samen nemen we onze verantwoordelijkheid om Corporate Legal NL diverser en inclusiever te maken. Immers: iedereen heeft recht op gelijke kansen, ongeacht geslacht, burgerlijke staat, ras, huidskleur, sociale of economische achtergrond, nationale of etnische afkomst, seksuele oriëntatie, arbeidsbeperking, geloof of leeftijd en iedereen moet zich gehoord voelen en geaccepteerd voelen. Het EQUAL in LEGAL Statement promoot en stimuleert Diversiteit en Inclusiviteit in de Corporate Legal sector. Super dat jullie het EQUAL in LEGAL Statement ook steunen!

D&I STATEMENT

Wij verklaren hierbij dat: 

Wij ons verbinden om diversiteit en inclusiviteit op onze werkplek te promoten. Een omgeving waarin iedereen zichzelf kan zijn en welkom is, ongeacht geslacht, burgerlijke staat, ras, huidskleur, sociale of economische achtergrond, nationale of etnische afkomst, seksuele oriëntatie, arbeidsbeperking, geloof of leeftijd. Een werkomgeving die vrij is van discriminatie, intimidatie en pesten en waar iedereen wordt behandeld met waardigheid en respect.

Wij geloven dat diversiteit en inclusiviteit onze werkomgeving succesvoller maakt. Het verhoogt de creativiteit en innovatie en vergroot het succes van de organisatie. Wij geloven dat inclusieve organisaties talentvolle collega’s trekt en behoudt.

Wij onze diversiteit & inclusiviteit ervaringen en initiatieven delen. We ondersteunen het idee om D&I ervaringen in Corporate Legal NL te delen via het EQUAL in LEGAL Platform, zodat we kennis op D&I gebied kunnen delen en van elkaars initiatieven kunnen leren.

English translation

EQUAL in LEGAL STATEMENT - Wij doen mee!

  • GCN zal uw naam, email en/of telefoonnummer niet gebruiken naar buiten/derden toe.
  • GCN publiceert de logo's van deelnemende partijen op het EQUAL in LEGAL Statement. Door het verzenden van dit formulier gaat u hiermee akkoord. GCN publishes the logos of the participating parties on the EQUAL in LEGAL Statement. By sending in this form you agree to this.
Watch video

General Counsel Netherlands

Het kennisnetwerk voor General Counsel!

Watch video