Maritieme rechtszaken in ’t Engels

Vanaf 1 januari 2016 biedt de rechtbank Rotterdam in bepaalde categorieën zaken de mogelijkheid om de procedure in het Engels te voeren. Het gaat onder meer om zaken die te maken hebben met internationale handelskoop, scheepsrecht, vervoer over zee, schadeladingen en aanvaringen. De maritieme kamer van de rechtbank Rotterdam is gespecialiseerd in dergelijke zaken en […]

You are unauthorized to view this page.

Over de auteur(s)

GCN