Een nieuw kalenderjaar betekent vaak de invoering van nieuwe wet- en regelgeving. Ook 2018 zal daar geen uitzondering op zijn. De jaarwisseling is eveneens een goed moment om stil te staan bij gesignaleerde trends en nieuwe ontwikkelingen. Jaap Tempelman en Jan-Hendrik Horsmeier van Clifford Chance Amsterdam geven beiden hun visie op ontwikkelingen in hun vakgebied in 2018 waar u als GC rekening mee zou kunnen houden.

Ook treft u in dit artikel een link naar de Talking Tech website, waarmee Clifford Chance u graag op de hoogte houdt van trends en innovaties in de digitale wereld.

Jaap Tempelman, counsel in de TMT praktijk
Op het gebied van Technologie, Media en Telecom, zal in het volgende jaar de aandacht in de eerste plaats gericht zijn op de deadline van 25 mei 2018, de datum waarop de Algemene Verordening Gegevensbescherming van toepassing wordt. In alle bedrijfssectoren zijn de voorbereidingen voor de AVG (in het Engels GDPR) – als het goed is – in volle gang. Op privacygebied is ook de zogenaamde ePrivacy Verordening in de maak, die specifiek ziet op privacybescherming in het kader van elektronische communicatiediensten. Voorts dient in mei 2018 de Europese Cyber Security Richtlijn te zijn geïmplementeerd in alle lidstaten. Daarnaast wordt in 2018, in het kader van de Digitale Interne Markt-strategie van de Europese Commissie, op verscheidene terreinen nieuwe regelgeving verwacht. Ter versterking van een Europeeswijde toegang tot online diensten treedt eind maart 2018 de nieuwe Verordening betreffende grensoverschrijdende portabiliteit van online-inhoudsdiensten in werking. Tevens liggen er voorstellen gereed voor (i) aanpassing van de ‘Audiovisual Media Services Directive’, (ii) een Verordening inzake de uitoefening van auteursrechten en naburige rechten ten aanzien van online-uitzendingen van omroeporganisaties en doorgifte van televisie- en radioprogramma’s, (iii) een Richtlijn inzake Auteursrechten in de Digitale Interne Markt, en (iv) een Verordening om zogenaamde ‘geo-blocking’ tegen te gaan bij grensoverschrijdende online mediadiensten. Tenslotte is de verwachting dat in 2018 de vervanging van het Europees regelgevend kader voor telecommunicatienetwerken en -diensten door een “Elektronische Communicatiecode” zijn beslag krijgt. Al met al een druk regelgevingsjaar waarin versterking van de digitale interne markt voorop staat.

Jan-Hendrik Horsmeier, counsel in de Corporate praktijk
Wij verwachten dat 2018 wederom een jaar zal zijn met relatief veel fusies en overnames.  Daarnaast zal ook de discussie inzake additioneel toezicht op bepaalde sectoren (o.a. telecom en de zogenaamde “vitale vennootschappen”, waaronder (nucleaire) energie, ICT, telecom, drinkwater, transport, chemie, de financiële dienstverlening, openbaar bestuur (vooral de digitale overheid) en de defensie-industrie) verder zijn beslag krijgen.  Verder dienen beursgenoteerde bedrijven in 2018 voor het eerst te rapporteren op basis van de nieuwe Corporate Governance Code en in hoeverre deze in het boekjaar 2017 is nageleefd.

Clifford Chance Talking Tech website
Op onze Talking Tech website vindt u informatie en updates wat betreft trends en innovaties in de digitale wereld. Denk aan thema’s als cybersecurity, fintech, data privacy, intellectueel eigendom, en nog vele andere onderwerpen. Ook kunt u hier onze GDPR brochure downloaden, met alle informatie over de Algemene Verordening Gegevensbescherming die op 25 mei 2018 van toepassing wordt.

Bezoek onze Talking Tech website:
www.cliffordchance.com/TalkingTech

Of volg ons op Twitter: @TalkingTech_CC

Over de auteurs:

Jaap Tempelman, is counsel in de TMT praktijk van Clifford Chance in Amsterdam.

 

 

 

 

 

 

Jan-Hendrik Horsmeier is counsel in de Corporate praktijk van Clifford Chance in Amsterdam.