Legal & Technology

Privacy & Transparancy

Op privacygebied zijn er bijzonder interessante juridische ontwikkelingen gaande, die van belang zijn voor elke onderneming. Zo oordeelde het Hof van Justitie dat doorgifte op

Read More »

Transparantie

Transparantie wordt hoe langer hoe meer een kernwaarde in het dagelijks leven. Het past in een tijd waarin alle informatie voor iedereen (online) beschikbaar is

Read More »