Dawn Raids; bent u voorbereid?

Nu de coronamaatregelen zijn opgeheven neemt de kans op onderzoeken door de overheid weer toe. Een inval door toezichthouders (een ‘dawn raid’) is vaak een traumatische gebeurtenis. Goed voorbereid zijn op dawn raids is dan ook van belang voor de onderneming en haar mensen. Onder ESG vallen allerlei zaken waar al uitvoerige regels voor bestaan, […]

You are unauthorized to view this page.

Over de auteur(s)

Paul Halprin
+31 6 46 29 67 87
paul.halprin@dentons.com
LinkedIn
Paul Halprin is advocaat-belastingkundige en partner in de fiscale praktijk van Dentons. Paul leidt de tax litigation praktijk in Amsterdam en is co-hoofd van het European Tax Controversy team en het Dawn Raid team in Amsterdam. Zijn praktijk richt zich op (fiscaal) risicomanagement, fiscale procedures, boeterecht en handhaving en toezicht door de overheid.