De positie van de statutair directeur in M&A-transacties

Wat zijn de risico’s voor de koper en wat is de rol van de nieuwe Wet DBA die sinds 1 mei 2016 geldt? In M&A-transacties is het voor de koper relevant om in kaart te brengen wie de sleutelfunctionarissen zijn bij de targetvennootschap die wordt overgenomen. Meestal is de statutair directeur in ieder geval een […]

You are unauthorized to view this page.

Over de auteur(s)

Soo-Ja Schijf
Soo-Ja Schijf is arbeidsrechtadvocaat bij Kennedy Van der Laan. Haar praktijk omvat alle aspecten van het arbeidsrecht, waarbij Soo-ja zich in het bijzonder bezighoudt met het adviseren over arbeidsrechtelijke kwesties die het ondernemingsrecht raken. Dit betreft onder meer het regelen van de arbeidsrechtelijke gevolgen van fusies en overnames, outsourcing en herstructureringen, reorganisaties, medezeggenschapskwesties en de positie van de statutair directeur.
Roeland van Esveld
Met dank aan Roeland van Esveld van Crowe Horwath Foederer voor de fiscale input.