Watson, Ross, kunstmatige intelligentie, big data: termen die in de juridische wereld met enthousiasme, maar ook met lichte paniek in de stem worden genoemd. Dat laatste is onnodig. Innovatie zal het werk van (General) Counsels en advocaten juist interessanter maken.

Robots zijn niet eng

Digitalisering en robotisering worden door de juridische wereld vaak nog met argusogen bekeken. En vanwege de relatieve onbekendheid met de verschillende termen worden die termen vaak te algemeen en niet altijd correct gebruikt: het zijn buzzwoorden geworden. Zo wordt het begrip kunstmatige intelligentie regelmatig ingezet voor technische hoogstandjes die misschien wel knap gemaakt zijn, maar die geen zelflerend vermogen hebben.

Onbekend maakt vaak onbemind. Logisch, maar meestal niet terecht. Zo ook niet in dit geval. General Counsels en advocaten zullen door nieuwe technologieën alleen maar interessanter werk krijgen, en niet zozeer minder werk. Innovatieve tools zullen voor de GC voornamelijk als hulpmiddel dienen, en hem of haar nooit overbodig maken.

Innovatie maakt werk GC leuker

De komst van innovatieve tools zal met name leiden tot automatisering van standaardwerk. Daardoor blijft het leuke, uitdagende werk over. In het werk van bedrijfsjuristen komt normaal gesproken best wat repetitie voor. Denk aan grote organisaties waarbij door de juridische afdeling honderden inkoopcontracten per jaar moeten worden beoordeeld. Veel van deze contracten zullen nagenoeg hetzelfde zijn. Door deze contracten te laten beoordelen door een tailormade geautomatiseerde tool en alleen de afwijkende gevallen nog eens te laten bekijken door mensenogen, zal het werk er alleen maar interessanter op worden.

Ook kan innovatie efficiëntie bevorderen en daardoor de steeds grotere druk op de GC laten afnemen. De afgelopen jaren kregen juridische afdelingen er voortdurend extra werk bij, voornamelijk veroorzaakt door steeds hogere compliance-eisen. Digitalisering en robotisering kunnen dan ook zorgen voor lastenverlichting.

GC moet creatief durven denken

Het is allang geen vraag meer óf robots en andere innovatieve tools eraan komen. Ze zijn er al. In het Verenigd Koninkrijk worden bijvoorbeeld al eerste testen gedaan met een ‘legal assistant’, genaamd Kim. De GC logt in in een digitale omgeving en kan Kim een breed scala aan juridische vragen stellen.

De vraag voor de GC is hoe hij of zij ervoor kan zorgen dat zijn of haar team tijdig klaar is voor de technologische ontwikkelingen, en hoe hier juist de vruchten van te plukken. Dat begint met de robot – en andere innovatieve tools – te gaan zien als ‘BFF’ (Best Friend Forever) in plaats van als vijand.

Moet de GC zelf ook een echte techneut zijn om de ontwikkelingen te kunnen bijbenen? Nee, niet per definitie. Hij of zij zal er alleen voor moeten zorgen dat er mensen (IT-specialisten, data-analysten) in huis zijn of worden ingehuurd die wel alle technische kennis en kunde hebben. Wordt er van de GC zelf dan verder geen evolutie verwacht? Jawel, maar dan vooral in de creatieve hoek. En er is durf vereist. De GC moet creatief durven denken, ook buiten het puur juridische, en de uitdagingen van zijn of haar organisatie durven delen. Wat zijn die uitdagingen?

Door op die manier te denken en technologie te omarmen zal de GC een juridisch team (met externe support) kunnen creëren dat meer en kwalitatief nog beter werk kan leveren, en kunnen tegelijkertijd kosten worden bespaard. Juridische afdelingen zullen door deze ontwikkelingen dichter op de business van hun organisatie komen te zitten en binnen de organisatie worden gezien als kostenefficiënt.

De kracht van co-creatie tussen GC en advocatenkantoor

Het is voor een GC niet altijd eenvoudig om precies te weten wat de grootste uitdagingen van zijn of haar organisatie zijn. Wat leeft er buiten het juridische? Welke nuttige data heeft de organisatie al in huis en hoe kan die het best worden ingezet, en aan welke innovatieve tools zou de grootste behoefte bestaan?

Een co-creatie tussen de GC en een advocatenkantoor ligt het meest voor de hand. Advocatenkantoren zijn de laatste jaren namelijk steeds meer opgeschoven van traditionele juridische sparring partners naar ‘one stop shops’. Ze worden steeds innovatiever en zijn eerder consultancy-kantoren geworden met niet alleen alle juridisch knowhow, maar ook de mensen die alles weten van bedrijfsmatige en technische hobbels en kansen.

In de VS zijn al tal van succesvolle voorbeelden te zien van grote multidisciplinaire teams uit advocatenkantoren die GC’s adviseren en nauw met hen samenwerken. In zulke teams zitten bijvoorbeeld advocaten, consultants en data-analysten. Zulke multidisciplinaire teams zijn bij uitstek in staat om samen met de GC de juiste vragen – en daarmee dus ook oplossingen – op tafel te krijgen.

Over de auteur:

Jeroen Zweers GCNJeroen Zweers is Innovation Director bij Kennedy Van der Laan. In deze rol is Jeroen verantwoordelijk voor de doorontwikkeling van het innovatiebeleid binnen kantoor. Hij heeft zich in de afgelopen 16 jaar gespecialiseerd als bouwer en conceptbedenker en deelt met Kennedy Van der Laan de ambitie om de wereld om zich heen te vernieuwen.

Jeroen is een van de oprichters van Dutch Legal Tech, een platform voor juridische innovatie voor ondernemers, advocaten, juristen, financiers, academici en overheid. Samen met Kennedy Van der Laan en PLEIT heeft Dutch Legal Tech vorig jaar de Legal Tech Startup Awards gelanceerd, een jaarlijks terugkerende prijs waarmee een podium wordt geboden aan innovatieve, veelbelovende startups die een bijdrage (kunnen gaan) leveren aan de technologische ontwikkelingen binnen de juridische sector. Ook is Jeroen onderdeel van de denktank van het Ministerie van Veiligheid & Justitie waarin wordt nagedacht over het thema “toegang tot het recht”.

Contact