(De) zorg over medezeggenschap

De Nederlandse Corporate Governance Code beschouwt de ondernemingsraad niet als stakeholder, terwijl de ondernemingsraad op strategische besluiten van de onderneming en daarmee op de governance de nodige invloed uitoefent. De verhoudingen tussen bestuur, toezichthouders en aandeelhouder zijn in de Code gereguleerd. Die met de ondernemingsraad niet. Vormt de invoering van een ‘governance code voor de […]

You are unauthorized to view this page.

Over de auteur(s)

Peter de Waal
06-22 693 374 | p.dewaal@windtlegal.com
Alice Verwers
Bestuurssecretaris Erasmus MC Rotterdam