Duurzaam of greenwashing? De rol van de General Counsel

Het zal u niet zijn ontgaan dat steeds meer bedrijven worden aangesproken op hun bijdrage aan klimaatverandering. Wist u echter ook al dat er een trend is ontstaan waarbij bedrijven verantwoordelijk worden gehouden voor hun impact op de biodiversiteit? In dit artikel bespreken wij wat u als Ceneral Counsel kunt doen om een groen bedrijfsprofiel te realiseren en greenwashing te voorkomen.

Hoge eisen aan duurzaamheid

In 2021 heeft de rechtbank Den Haag Royal Dutch Shell veroordeeld om de CO2-uitstoot van het Shell-concern in 2030 netto met 45% te verminderen ten opzichte van het niveau van 2019. Een baanbrekende uitspraak, omdat dit de eerste keer was dat een bedrijf verantwoordelijk werd gehouden voor haar bijdrage aan klimaatverandering. Sinds deze uitspraak staat de impact op klimaatverandering bij veel bedrijven hoog op de agenda.

Een thema dat bij veel bedrijven tot op heden onderbelicht blijft is het verlies van biodiversiteit en de rol die zij daarbij spelen. Naast dat bedrijven worden aangesproken op hun bijdrage aan klimaatverandering, zijn de eerste bedrijven al voor de rechter gedaagd vanwege hun negatieve invloed op de biodiversiteit. Tegelijkertijd zien we op dit vlak een sterke toename in de hoeveelheid regelgeving en gedragscodes.

Het realiseren van een groen bedrijfsprofiel

Hoewel steeds meer bedrijven inzien dat er een noodzaak bestaat om CO2-emissies te reduceren, staat het belang van biodiversiteit nog lang niet in alle gevallen voldoende helder op het netvlies. Desalniettemin hebben veel bedrijven de ambitie om een groen bedrijfsprofiel te realiseren. Als general counsel speelt u daarbij een belangrijke rol. Om uw bedrijf te helpen tot een groen bedrijfsprofiel te komen zult u inzichtelijk moeten maken welke invloed uw bedrijf heeft op thema’s als klimaatverandering en biodiversiteit. Een belangrijke vervolgstap is het in kaart brengen van de geldende wet- en regelgeving op deze terreinen. Wanneer u deze verplichtingen inzichtelijk heeft, zult u er bovendien voor moeten zorgen dat u up-to-date blijft. De wet- en regelgeving op deze gebieden verandert namelijk met hoge snelheid. Het is dan ook noodzakelijk een proactieve houding aan te nemen.

Greenwashing

Als General Counsel dient u bovendien bedacht te zijn op het zogenaamde “greenwashing”. Greenwashing houdt in dat bedrijven zich duurzamer voordoen dan ze in werkelijkheid zijn, hetgeen niet is toegestaan. De Autoriteit Consument & Markt (ACM) houdt toezicht op greenwashing en kan boetes opleggen aan bedrijven die misleidende uitspraken doen op het gebied van duurzaamheid. Een boete is financieel gezien natuurlijk vervelend, maar wanneer blijkt dat een bedrijf aan greenwashing doet kan dit ook leiden tot reputatieschade. Wij merken daarbij op dat greenwashing vaak niet opzettelijk gebeurt. Het is daarom noodzakelijk om een gedegen kennis te hebben van de geldende regelgeving op dit vlak. De ACM heeft vuistregels opgesteld die u kunnen helpen bij het voorkomen van greenwashing. Wanneer uw bedrijf duurzaamheidsclaims maakt moet u aan deze vuistregels voldoen.

Daarnaast signaleren wij dat steeds meer bedrijven een “code of conduct” opstellen, waarin standaarden zijn opgenomen waar hun klanten of toeleveranciers aan moeten voldoen. Deze documenten bevatten vaak verplichtingen op het gebied van duurzaamheid en biodiversiteit. Voordat u zich aan een code of conduct committeert, is het raadzaam u goed te verdiepen in de verplichtingen die deze code of conduct met zich brengt. Men realiseert zich vaak onvoldoende dat dergelijke documenten hoge standaarden bevatten op voornoemde thema’s. Het niet voldoen aan deze standaarden terwijl u wel een code of conduct heeft ondertekent, zou een schending van uw contractuele verplichtingen zijn en zou bovendien kunnen worden gezien als greenwashing. Uit het voorgaande blijkt dat het vinden van een balans tussen het realiseren van een duurzaam bedrijfsprofiel zonder daarbij aan greenwashing te doen veel vergt van een bedrijf. Als General Counsel kunt u daarbij een belangrijke rol spelen door up-to-date te blijven van de geldende verplichtingen, een proactieve houding aan te nemen en bedacht te zijn op greenwashing, onder andere door geen duurzaamheidsclaims te maken in strijd met de vuistregels van de ACM en door niet zomaar codes of conduct van uw contractspartijen te ondertekenen.

Over de auteur(s)

Jan Jakob Peelen | Dentons
Sanne Jeurissen | Dentons