Eerste uitgebreide AI-wet ter wereld

Op 13 maart 2024 heeft het Europees Parlement ’s werelds eerste uitgebreide AI-wet aangenomen, de AI-verordening. Dit artikel bespreekt op wie deze verordening van toepassing is, wat het doel is, de indeling van de AI-systemen, wat dit voor u betekent en wanneer de verordening van toepassing is.

Op wie is de AI-verordening van toepassing?

De AI-verordening richt zich onder andere op wereldwijde ontwikkelaars, distributeurs en verkopers van AI-systemen waarvan in de Europese Unie gebruik wordt gemaakt. Ontwikkelaars, distributeurs en verkopers moeten vanaf het intreden van de verordening voldoen aan deze nieuwe verordening. De AI-systemen die uitsluitend voor militaire, defensie- en nationale veiligheidsdoeleinden zijn ontwikkeld of voor onderzoek en innovatie zijn bedoeld, vallen niet onder deze verordening.

Doel van de AI-verordening

Met de inwerkingtreding van de AI-verordening moeten EU-burgers en Europese waarden worden beschermd, maar de verordening moet er ook voor zorgen dat het vertrouwen in de AI-technologie wordt vergroot. Daarnaast moet met de AI-verordening een stimulerende omgeving worden gecreëerd voor investeringen en economische ontwikkelingen in AI binnen de Europese Unie.

Dit dient onder andere bewerkstelligt te worden doordat de AI-systemen die gebruikt worden in de Europese Unie veilig, transparant, traceerbaar, niet-discriminerend en milieuvriendelijk zijn en niet volledig autonoom kunnen werken. Bovendien wordt er met deze AI-verordening een uniforme definitie gehanteerd voor alle huidige en toekomstige AI-systemen.

Drie classificaties voor AI-systemen

AI-systemen worden in de AI-verordening ingedeeld in drie verschillende risicoclassificaties. Elke classificatie heeft specifieke regels en voorschriften waarbij rekening wordt gehouden met de specifieke risico’s en de impact van de AI-systemen die daaronder vallen. Bij de indeling van de AI-systemen wordt naast de functie van het AI-systeem onder andere ook gekeken naar het doel van de AI-systemen.

De AI-systemen die bestempeld worden als onaanvaardbaar risico zijn systemen welke in strijd zijn met de waarden van de Europese Unie. Voorbeelden hiervan zijn manipulatieve praktijken, misbruik maken van kwetsbare groepen en het schenden van grondrechten. Deze AI-systemen zijn verboden in de Europese Unie.

AI-systemen die worden bestempeld als hoog risico vormen een hoog risico voor de gezondheid, veiligheid of de fundamentele rechten van natuurlijke personen. Deze AI-systemen kunnen worden toegelaten tot de Europese markt, zolang ze voldoen aan bepaalde dwingende voorschriften en een conformiteitsbeoordeling zijn ondergaan. Het grootste gedeelte van de AI-verordening is op deze classificatie gericht.

Tot slot kan een AI-systeem bestempeld worden als laag of minimaal risico. Deze AI-systemen kunnen relatief probleemloos toegang krijgen tot de Europese markt. Deze AI-systemen dienen wel transparant te zijn, zodat het duidelijk is dat deze systemen niet volledig zijn geautomatiseerd en altijd onder menselijk toezicht staan zodat schadelijke gevolgen kunnen worden voorkomen.

Wat betekent dit voor de gebruikers van AI-systemen

Als General Counsel kunt u in uw organisatie en/of team enkele stappen nemen om in te spelen op de toekomstige wetgeving. Als eerste stap is het belangrijk om de AI-systemen in kaart te brengen welke door u en uw organisatie gebruikt worden. Het gaat dan niet alleen om de AI-systemen welke door de IT-afdeling worden gefaciliteerd, maar het gaat om alle AI-systemen die door uw organisatie en medewerkers worden gebruikt.

Als tweede stap is het belangrijk om alle contracten, algemene voorwaarden en/of privacy verklaringen van stakeholders te raadplegen met betrekking tot de werking van de AI-systemen en de datasets die zij gebruiken. Indien de AI-systemen van uw organisatie of uw stakeholders van buiten Europa worden geleverd, dienen deze toch te voldoen aan de toekomstige Europese regelgeving.

Indien mogelijk, kan als derde stap een overstap naar een Europees AI-systeem worden overwogen. Hierdoor krijgt u meer zekerheid omtrent het voldoen van de gebruikte AI-systemen aan de toekomstige Europese regelgeving.

Tijdslijn

Nu het Europees Parlement heeft ingestemd met de AI-verordening moet de Raad van de Europese Unie nog officieel de AI-verordening aannemen. Na het aannemen van de AI-verordening zal de AI-verordening binnen 24 maanden van toepassing zijn. Na 6 en 9 maanden zullen echter de eerste regels van de AI-verordening al van kracht zijn.

Over de auteur(s)

Martijn van der Vliet | BUREN
Mischa van Uden | BUREN