ESG, diversiteit, bedenktijd en virtualisering

Het was een veelbewogen jaar! De maand december is altijd een mooie maand om stil te staan bij het signaleren van trends en nieuwe wet- en regelgeving. Clifford Chance geeft een korte vooruitblik op zaken die voor General Counsel in 2021 relevant zijn. Floris van de Bult, partner in de arbeidsrechtpraktijkDiversiteit in het bedrijfsleven en […]

You are unauthorized to view this page.

Over de auteur(s)

Floris van de Bult
+31 20 711 9158
floris.vandebult@cliffordchance.com
Floris van de Bult is Partner en geeft leiding aan de Employment & Benefits praktijk van Clifford Chance Amsterdam. Hij adviseert zowel nationale als internationale bedrijven over complexe en strategische arbeidsrechtzaken, in het bijzonder beloningsbeleid (met name in de financiële sector), (grensoverschrijdende) reorganisaties, medezeggenschapsrecht, fraude- en compliance gerelateerde zaken, bescherming persoonsgegevens en de arbeidsrechtelijke en employee benefits-aspecten (waaronder incentives) van (internationale) M&A transacties.
Nienke van Stekelenburgh
+31 20711 9654
nienke.vanstekelenburgh@cliffordchance.com
Nienke van Stekelenburgh is counsel in de Financial Markets Group van Clifford Chance en legt zich in het bijzonder toe op overnamefinanciering en financiering van vorderingen en commodities. Zij adviseert zowel kredietverstrekkers als sponsors over complexe financieringsstructuren waarbij verschillende soorten financiering worden gecombineerd. Ook is zij betrokken bij startups en fintech.
Han Teerink
+31 20 711 9132
han.teerink@cliffordchance.com
Han Teerink is Counsel in de ondernemingsrechtpraktijk van Clifford Chance Amsterdam. Han legt zich in het bijzonder toe op de juridische advisering bij private en publieke fusies en overnames en tevens kapitaalmarkttransacties. Daarnaast stond hij de afgelopen jaren diverse private equity-investeerders en private partijen bij in het kader van (voorgenomen) overnames in de Nederlandse en internationale markt.